RECEP AKAKUŞ'un köşe yazısı

İnegöl ismi, bu yöreye, burayı fetheden Türkler tarafından verilmiştir. İnegöl’ün başka isimleri de var.

Türklerden önce burada yaşayanlar hangi isimleri kullanmışlar? Bu yazımızda o isimlere göz atacağız.

İlk çağda İnegöl’ün adı, Modra veya Antiktoma’dır. Hem Bitinyalılar hem de Romalılar bu yöreye, Modra demişlerdir.

Modra ne demek? İnsan vücudunda oluşan içi su dolu kabarcıklara Latince’de Modır denir. Halen tıbbî kaynaklarda, terim olarak
bu anlamda kullanılmaktadır.

Peki bu yöreye neden, içi su dolu kabarcık anlamında Modra denmiş?

Bir benzetmeden yola çıkılarak İnegöl yöresine bu isim verilmiştir.

Arkeolojik buluntu verilerine göre; İnegöl merkezde ve Akhisar’da höyük vardır. Bu yapay tepecikler, modraya benzetilmiştir.

Bu benzetmenin mantığını izah edelim.

Bu höyüklerin dolgu çalışmalarına Milattan önce 2000 yıllarında başlanmıştır.

Bu amaçla çevrede yapılan kazılardan elde edilen tonlarca toprak, günümüzde höyüklerin bulunduğu, yere yığılmış ve buralarda birer yerleşim alanı ve de birer yapay tepecik oluşturulmuştur.

Yığılan toprak, zamanla, çöktükçe çevreden yeniden toprak, getirilmiş ve alçalan bu yerleşim alanı tepecikler, yükseltilmiştir.

Bu işlem, yıllarca, tekrarlanarak yükseltme çalışmaları kesintisiz sürdürülmüştür.

İşte yığılan toprağın çökmesi ve tekrar tekrar yığılarak alçalan yapay tepeciklerin yükseltilme çalışmaları, muhtemelen, insan vücudundaki su kabarcıklarının belirmesine ve sonra da kaybolmasına benzetilerek, bu yöreye Modra adı verilmiştir.

Tarihî verilere göre; asırlar boyunca Bitinyalılar ve Romalılar, İnegöl yöresine
Modra demişlerdir

Anadolu’da Bizans dönemi başlayınca İnegöl yöresinin adı değiştirilmiş ve bu yöreye, önceleri, Antiktoma sonraları da Anljelokoma adı verilmiştir.

Nedenine gelince, onu da yarın ki yazımızda açıklayalım.