Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

DEYDİNLER DEDESİ

16 Ekim 2018 / Salı 17:37:47 | YAZARLAR | Turhan Şahin

Söylenceye göre Sırnaz dedesinin kardeşiymiş. Babasının attığı ok’un buraya düşmesi sonucu kardeşleriyle vedalaşıp buraya gelmiş ömrünü burada tamamlamıştır. Ermişlerdendir günümüzde dedenin mezarı bilinmemektedir. Çok eskiden yapılan kutlamalar da artık yapılmamaktadır.

Kaynakça : Numan Kartal İnegöl Folklorü s.224

DERVİŞ BEY (LOFÇALI)

 İnegöl Belediye Tabibi. Fahrettin Kerim GÖKAY’ın 1943 yılı Tıp Dergisi’nin “Nüroloji’nin İnkişafı” başlıklı makalesine göre Mülki Tıbbiye’de Nöroloji Dersi’nin ilk hocası “Emraz’ı Asabiye Muallimi” adıyla Lofça’lı Derviş Bey’dir. 1261’de Lofça’da doğdu.1887 yılında mektep’ten çıktı. Bir müddet İnegöl Belediyesi Hekimliği daha sonra Bursa Belediyesi Hekimliği yaptı sonra Haseki Hastanesi Dahiliye Mütehassıslığına oradan da Tıbbiye Mektebi Emraz’ı Dahiliye Muallim Muavinliğine atandı. Bir müddet sonra Toptaşı Bimarhanesi’ne nakledildi. Burada ilmi çalışmalara ağırlık veren Derviş Bey  daha sonra açılan imtihanı kazanarak Emraz’ı Asabiye Muallimi olmuştur. Bundan sonra da yalnızca bu konuda çalışmalar yapmıştır. Meşrutiyetten biraz evvel  mirmiranlık rütbesi ile paşa’lık tevcih edilmiştir. 1919’da Haydarpaşa’da kurulan Tıbbiye-i Askeriye’de nazari olarak emraz-ı asabiye ve akliye dersleri vermiş poliklinik yapmıştır. Burada kendisine muallim muavini olarak Dr.Mazhar Osman’ı seçmiştir. Mütareke yıllarında vefat etmiştir.

Kaynakça : www.cerrahpasanoroloji.net/?page-id=14, drkırbas.com/wp-content/…/1-turkiyede-norolojinin-gelişmesi.docx

 

SADIK DİRİ

“Amcabey” diye bilinirdi. İnegöl Toprak Sanayii Yönetici. 1960’lı yılların başından itibaren İnegöl’de  Tuğla fabrikası diye bilinen Toprak Sanayi İşletmesi’nde dört yıl kadar yöneticilik yaptı. Sonradan Fenerbahçe Kulüp Başkanlığı da yapan Faruk Ilgaz’ın adına fabrikayı yönetti. Kısa zamanda gerek çalışanlar gerek diğer ortakların sevgi  ve güvenini kazandı “Amcabey” ünvanı ile hitap edildi. Toplumda sosyal güvenlik bilincinin yeteri kadar gelişmemiş olmasına rağmen hiç bir şekilde sigortasız işçi çalıştırmamış, hatta bunun bilinmesi için bir öğretmen sorumluluğu ile çalışanların bilinçlenmelerine gayret göstermiştir. İnegöl halkıyla da kaynaşmayı ihmal etmemiş 29.02.1964 kongresinde kendisi İnegöl Gökyıldız Spor takımına “Fahri Başkan” ilan edilmiştir. 05 Temmuz 1965 İnegöl İdmanyurdu Kongresi’nde Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. 1894 yılı İzmir doğumludur. 1912 yılı İzmir Lisesi mezunudur. Aynı yıl Mühendis Mektebi Ali’si (sonradan İstanbul Teknik Üniversitesi) ne girdi. Balkan ve Birinci Dünya Savaşları dolayısı ile öğrenimine beş yıl ara verdi ve 1923 yılında mezun oldu. Karayolu ve Demiryolu üzerinde betonarme iskelet inşaatlarında müteahhit olarak  çalıştı. Daha sonra müteahhitliği bırakıp özel sektör yöneticiliği ile hayatını sürdürdü.

Kaynakça : Şükrü Bayraktar 18.02.2016 görüşme, www-imo.org.tr/resimler/kutuphane/pdf/5003, www.intes.org.tr/content/tarihce-insaat

Tüm Yorumları Göster (0)