Ahlak filozofu Sokrates, 51 tane jüri önünde  yargılanıyor ve idam kararı veriliyor, baldıran zehri ile öldürülüyor.Ondan önce sevenleri, "seni hapishaneden kaçıralım" diyorlar. "Bu ahlâksızlıktır" diyor ve kabul etmiyor.

Uydur kaydır sözlere  başvur jüri seni affedebilir deselerde ahlak filozofu bunu da kabul etmiyor. Tarihe geçen savunmasında idam kararı veren jüriye şunları diyor. "Ölümden korkulmaz, çünkü ölümün çaresi var. Ölürsün kurtulursun. Ama yanlış yapmanın çaresi yoktur.Yaptığınız yanlış kıyamete kadar sizinle birlikte gelecektir."

Bugün 2500 yıl geçmesine rağmen, Sokrates'in ismini bilmiyen yok. Peki onu mahkum eden jüri heyetinin isimlerini bilen varmı?  Yok! "Şu hayatı öyle bir yaşa ki kapanışta kendini alkışlayabilesin..."

1-258

TÜRK TÖRESİ ÖĞÜTLERİ

Ne olursan ol, Önce kendin ol...

Ne kadar kötülük görürsen gör, Hiç bir zaman kötü olma.

Ne kadar zulme uğrarsan uğra,Asla zalim olma.

İyiliği yay, kötülüğe engel ol, Zulme sessiz kalma.

Mazlumu, çaresizi koru, daima kolla.

Cahille, cimriyle, aç gözlüyle yoldaş olma.

Bilgiye ve bilgeye daima hürmet göster cahillerden olma.

Paylaşmayı bil, yoksulu gözet, tamahkar, aç gözlü olma,

Adil ol, insanlara eşit davran,ayrımcılık yapma.

İki yüzlü yalancılardan, şerefini namusunu satan, El etek öpen, yalakalardan olma.

Tanrı sözüne, Töreye daima uy, Ölümüne mücadele et, Türk olduğunu sakın unutma

Töreden çıkma, Tanrı’dan başkasına tapma.

2-200