Taha Kerem yazdı

Ahir zamana geldik, utanma yok

haya kalmamış

Eşrefi mahlukat kaybolmuş,

iyi insan kalmamış

Erdem sahipleri kilit vurmuş bir bir dükkanlarına

Müşteriyi veli nimet bilen ahilik

esnaf kalmamış

Yetim ve fakirlerin boşa açılır olmuş garip elleri

Merhamet çeşmesi açık olan

gönüller kalmamış

İşten anlayan az, konuşan çok kamu meydanında

Emaneti ehline veren, akıl baliğ

halk kalmamış

İlim Hakk’ı bilmektir diyen Hakk ehli neylesin ki

Kerem, Rabbinin adıyla oku diyen

okul kalmamış.