29 Mayıs 1453; İstanbul'un Fethi

29 Mayıs 1453, tarihin seyrini değiştiren bir gün olarak anılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı II. Mehmed, henüz 21 yaşında, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i (bugünkü İstanbul) fethederek "Fatih" unvanını almıştır.

Bu zafer, sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun değil, aynı zamanda İslam dünyasının ve dünya tarihinin de dönüm noktalarından biridir.

Yağmur yağınca karıncalar ne yapıyor? Karıncaların Yağmura Karşı Mükemmel Savunma Mekanizması Yağmur yağınca karıncalar ne yapıyor? Karıncaların Yağmura Karşı Mükemmel Savunma Mekanizması

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (15)

Fethin Hazırlık Aşaması

Fetih süreci, II. Mehmed'in genç yaşına rağmen üstün bir strateji ve kararlılık sergilemesiyle başlamıştır. Konstantinopolis'in fethi için yapılan hazırlıklar, birkaç yıl öncesine kadar uzanır:

 1. Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı'nın İnşası: Boğaz'ın kontrolünü sağlamak amacıyla Anadolu Hisarı'ndan sonra, karşı kıyıda Rumeli Hisarı inşa edildi. Bu hisarlar, Bizans'a denizden gelecek yardımları engellemek için kritik öneme sahipti.

 2. Top Dökümü ve Askeri Hazırlıklar: Şahi adı verilen devasa toplar döküldü. Bu toplar, dönemin en güçlü surlarını yıkabilecek kapasiteye sahipti. Ayrıca, Osmanlı ordusu sayıca ve teçhizat bakımından güçlendirildi.

 3. Diplomatik Hamleler: II. Mehmed, Bizans'ın müttefiklerini izole etmek ve Batı Avrupa'dan gelebilecek yardımları engellemek amacıyla diplomatik girişimlerde bulundu.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (13)

Fethin Kuşatma Aşaması

6 Nisan 1453'te kuşatma resmen başladı. Osmanlı ordusu, Bizans surlarının çevresine konuşlanarak şehri çembere aldı. Kuşatmanın kritik aşamaları şunlardır:

 1. Top Atışları ve Tünel Kazma: Osmanlı topları, surlara yoğun ateş açarak gedikler oluşturdu. Aynı zamanda, tünel kazma yöntemleriyle surların altına ulaşarak yıkım planları yapıldı.

 2. Haliç'e Gemi İndirme Operasyonu: Bizans'ın en korunaklı bölgesi olan Haliç'e denizden ulaşabilmek için Osmanlı gemileri karadan yürütülerek Haliç'e indirildi. Bu strateji, Bizans'ı şaşkına çevirdi ve savunmasını zayıflattı.

 3. Yoğun Saldırılar: 22 Mayıs'ta başlayan son büyük saldırılar, 29 Mayıs sabahına kadar devam etti. Surların bir kısmı yıkılarak Osmanlı askerleri şehre girmeyi başardı.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (14)

İstanbul'un Fetih günü

29 Mayıs 1453 sabahında, II. Mehmed önderliğindeki Osmanlı ordusu, Bizans surlarını aşarak şehri fethetti. Bu zafer, Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgelemektedir.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (12)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Müjdesi

İstanbul'un fethi, İslam dünyası için özel bir anlam taşır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), İstanbul'un fethi ile ilgili olarak şu müjdeyi vermiştir:

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." (Hadis-i Şerif)

Bu hadis-i şerif, İslam dünyasında İstanbul'un fethine yönelik büyük bir motivasyon kaynağı olmuş ve II. Mehmed'in bu hadis-i şerifi gerçekleştirmesi, ona "Fatih" unvanını kazandırmıştır.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (9)

İstanbul'un Fethi ve Akşemseddin'in Rolü

İstanbul'un fethi, sadece askeri ve stratejik bir başarı değil, aynı zamanda manevi destek ve ilham kaynağı olan şahsiyetlerin de katkısıyla gerçekleşmiştir. Bu şahsiyetlerin en önemlilerinden biri, II. Mehmed'in hocası ve manevi danışmanı olan Akşemseddin'dir. Akşemseddin, İstanbul'un fethinde hem manevi rehberlik hem de stratejik danışmanlık yaparak önemli bir rol oynamıştır.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (8)

Akşemseddin Kimdir?

Akşemseddin, 1389 yılında Şam'da doğmuş, İslam ilimlerinde derin bilgi sahibi olan bir alim ve mutasavvıftır. Asıl adı Şeyh Mehmed Şemseddin bin Hamza olup, Hacı Bayram-ı Veli'nin talebesi olarak yetişmiştir. Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından sonra onun manevi yolunu devam ettiren Akşemseddin, II. Mehmed'in (Fatih Sultan Mehmed) hocası ve danışmanı olmuştur.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (6)

Akşemseddin'in İstanbul'un Fethindeki Rolü

 1. Manevi Destek ve Motivasyon: Akşemseddin, II. Mehmed ve Osmanlı ordusu için manevi bir rehber olarak büyük bir destek sağlamıştır. Onun duaları ve manevi telkinleri, askerlerin moralini yüksek tutmada önemli rol oynamıştır. İstanbul'un fethinin İslami bir müjde olduğuna dair inanç, Akşemseddin'in öğretileri ve motivasyon konuşmaları sayesinde orduda güçlü bir şekilde hissedilmiştir.

 2. Stratejik Danışmanlık: Akşemseddin, kuşatma sırasında II. Mehmed'e stratejik önerilerde bulunmuştur. Savaşın manevi boyutunu vurgulayan ve askerlerin inançlarını pekiştiren konuşmaları, ordunun azim ve kararlılıkla mücadele etmesine katkıda bulunmuştur.

 3. Fatih Sultan Mehmed ile İlişkisi: Akşemseddin'in II. Mehmed üzerindeki etkisi büyüktür. Genç padişahın ilim ve irfan sahibi biri olarak yetişmesinde önemli rol oynamış, ona sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir manevi lider olarak rehberlik etmiştir. II. Mehmed, Akşemseddin'in öğütlerine büyük değer vermiş ve onun görüşlerini dikkate almıştır.

 4. Hz. Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin Kabri: Akşemseddin'in, İstanbul'un fethinden sonra şehre girer girmez yaptığı önemli işlerden biri de, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sahabesi ve İstanbul kuşatmalarına katılmış olan Hz. Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin kabrinin yerini tespit etmesidir. Bu kabir, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir manevi değere sahip olmuş ve İstanbul'da inşa edilen Eyüp Sultan Camii'nin temelini oluşturmuştur.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (4)

İstanbul'un manevi Fatihleri

Akşemseddin, İstanbul'un fethi sürecinde sadece bir manevi lider değil, aynı zamanda stratejik bir danışman olarak da önemli bir rol oynamıştır. Onun duaları, manevi rehberliği ve stratejik önerileri, II. Mehmed ve Osmanlı ordusunun zaferinde büyük bir etki yaratmıştır. İstanbul'un fethi, askeri dehanın yanı sıra, Akşemseddin gibi manevi liderlerin de katkısıyla mümkün olmuştur. Bu zafer, İslam dünyasında büyük bir coşku ile karşılanmış ve Akşemseddin'in manevi liderliği, tarih boyunca takdir edilmiştir.

Genc Gazete Istanbul Fetih Fatih Aksemseddin Eyup Sultan (1)

İstanbul'un Fethi ve Halid bin Zeyd Eyüp Sultan 

Halid bin Zeyd (Eyüp Sultan) Kimdir?

Halid bin Zeyd bin Kuleyb, daha çok bilinen adıyla Ebu Eyyub el-Ensarî (Eyüp Sultan), İslam'ın erken döneminde önemli bir sahabedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicret ettiği sırada Medine'de onu misafir eden ve İslam tarihindeki birçok önemli olaya tanıklık eden bir sahabi olarak tanınır.

Eyup Sultan Istanbul Genc Gazete (9)

Hayatı ve İslam'a Katkıları

 1. Peygamber Efendimizi Misafir Etmesi: Hicretin ardından Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine'ye ulaştığında, devesinin çöktüğü yere en yakın ev olan Ebu Eyyub el-Ensarî'nin evinde misafir edilmiştir. Bu misafirlik, yaklaşık 7 ay sürmüştür ve Ebu Eyyub el-Ensarî, bu süre zarfında Peygamberimize büyük bir sevgi ve saygı ile ev sahipliği yapmıştır.

 2. Katıldığı Savaşlar: Ebu Eyyub el-Ensarî, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber gibi birçok önemli savaşta yer almış, İslam'ın yayılması için büyük fedakarlıklar göstermiştir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yanında savaşan bu kahraman sahabi, İslam tarihinin kritik anlarında önemli rol oynamıştır.

 3. İstanbul Kuşatmasına Katılımı: Halid bin Zeyd, yaşlı olmasına rağmen İslam'ın yayılması için mücadele etmeye devam etmiş ve 668-669 yıllarında gerçekleşen ilk Arap-İslam kuşatmasında İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'u fethetme arzusu, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müjdesine dayanıyordu:

  "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." (Hadis-i Şerif)

Eyup Sultan Istanbul Genc Gazete (6)

Eyüp Sultan'ın Vefatı ve Kabri

İstanbul kuşatması sırasında, Halid bin Zeyd ağır hastalanmış ve kuşatma sırasında vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine surların yakınlarına defnedilmiştir. Ancak kabri uzun süre gizli kalmıştır.

Eyup Sultan Istanbul Genc Gazete (1)

İstanbul'un Fethinden Sonra Kabrinin Bulunması

İstanbul'un fethinden sonra, II. Mehmed'in manevi danışmanı Akşemseddin, Ebu Eyyub el-Ensarî'nin kabrinin yerini tespit etmiştir. Bu keşif, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir manevi anlam taşımış ve buraya Eyüp Sultan Camii inşa edilmiştir. Eyüp Sultan Camii ve çevresi, fetih sonrasında İstanbul'da manevi bir merkez haline gelmiştir.

Halid bin Zeyd (Ebu Eyyub el-Ensarî), İslam'ın ilk dönemlerinde gösterdiği fedakarlıklar ve İstanbul'un fethi sürecindeki rolüyle İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Onun İstanbul'daki kabri, Osmanlı döneminde ve günümüzde Müslümanlar için bir ziyaret ve ibadet mekanı olmuştur. Eyüp Sultan'ın hayatı ve İstanbul'un fethiyle olan bağlantısı, İslam dünyasında büyük bir manevi değer taşımaktadır.

Eyup Sultan Istanbul Genc Gazete (4)

Dünya tarihi için dönüm noktası

İstanbul'un fethi, sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil, dünya tarihi için de büyük bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, Doğu Roma İmparatorluğu'nun sona ermesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dünya gücü haline gelmesinin başlangıcı olmuştur. Aynı zamanda, fethin manevi boyutu, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanmış ve II. Mehmed'in liderlik yetenekleri, tarih boyunca takdir edilmiştir.

İstanbul'un fethi, tarih boyunca pek çok nesil tarafından örnek alınacak bir başarı hikayesidir. Bugün, 29 Mayıs 1453'ün yıl dönümünde, bu büyük zaferi ve onun ardındaki stratejik dehayı bir kez daha hatırlamakta ve onurlandırmaktayız.

Eyup Sultan Istanbul Genc Gazete (3)

Kaynak: Haber Merkezi