Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadeleye ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 23 maddelik yasayla, fahiş fiyat artışı cezası 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezası ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltilecek. En az 3 defa stokçuluk yapan işyerlerine 6 gün kapatma cezası verilecek. Ayrıca, kapalı pazar yerlerinde tezgahların aracılar yoluyla kiralanması yasaklanacak.

Kooperatifler Kanunu'ndaki Değişiklikler

Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını ve diğer belgelerini Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarma süreci tamamlanmadığında, Ticaret Bakanlığı iki defa birer yıl uzatma yapabilecek.

Rekabet Kurulu ve Diğer Düzenlemeler

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerle, Rekabet Kurulu soruşturmaları ve diğer işlemler daha etkin ve hızlı hale getirilecek. Kurul, başlattığı soruşturmaları ilgili taraflara 15 gün içinde bildirecek ve taraflar savunmalarını 30 gün içinde yapabilecek.

Ürün İhtisas Borsaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, ürün senetleri ve alivre sözleşmelerin ürün ihtisas borsalarında alım satımına aracılık edilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve zararların tazmini için alınacak teminatlar, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Lisanslı Depoculuk ve İdari Para Cezaları

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde ücret talep eden işletmelere idari para cezaları artırıldı. Ayrıca, lisanslı depoculuk ve yetkili sınıflandırıcıların düzenlemelere aykırı davranışları için cezai yaptırımlar getirildi.

Kapalı Pazar Yerlerinin Kullanımı

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri, yalnızca tahsis usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması amaçlandı. 3 Mayıs 2024'ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

Fahiş Fiyat Uygulayanlara Yüksek Ceza

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerle, fahiş fiyat artışı yapanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini bozan faaliyetlerde bulunanlara ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilecek. Bir takvim yılı içinde en az 3 defa aykırı hareket eden işletmeler 6 güne kadar kapatılabilecek.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerle, idari para cezaları ve yaptırımlar artırıldı. Mal ve hizmetlerin satışında aykırılık tespit edilenlere 2 bin 200 liradan başlayan cezalar uygulanacak. Ayrıca, internet ortamında aykırı içerikler için erişim engelleme tedbirleri getirildi.

FED Faiz Oranlarını Sabit Tuttu FED Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi 28 Mayıs Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Haber Merkezi