TBMM bahçesinde renkli buluşma TBMM bahçesinde renkli buluşma

Kentsel dirençlilik, bir kentin çeşitli risklere karşı hazırlıklı olma ve bu risklere uyum sağlayabilme kapasitesini ifade eder. Bu kavram, sadece doğal afetlerle sınırlı değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve çevresel değişikliklere karşı da direnç gösterme yeteneğini içerir. Dirençli bir kent, beklenmedik krizlerle karşılaştığında sadece hayatta kalmakla kalmaz, aynı zamanda etkili çözümler üreterek toplumunu korur ve geliştirir.
Afete Dirençli Kentler Nasıl Olmalıdır?
Afete dirençli kentler için çevre dostu bir çözüm önerisi olarak güneş enerjisi, son yaşanan depremlerin ardından ortaya çıkan elektrik ve yakıt sıkıntılarına karşı önemli bir çözüm sunabilir. WWF Türkiye, Yuva Derneği, Ekosfer, Ege Orman Vakfı, Avrupa İklim Eylem Ağı, Fosil Yakıtların Ötesi, İklim için 350, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı "Deprem Acil Müdahale ve Yeniden İnşa Sürecinde Güneş Enerjisinin Rolü" adlı belge, bu önemli konuya dikkat çekmektedir.
Güneş enerjisi, afet gibi acil durumlarda kentlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için hayati bir kaynaktır. Deprem bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntıları, güneş enerjisinin avantajlarını ortaya çıkarmaktadır. Güneş enerjisi sistemleri, güneş ışığından elektrik üretme kapasitesine sahiptir ve bu sistemlerin kurulumu, kentin enerji ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için önemli bir adımdır. Afete dirençli kentler için yeni yapılacak binaların çatıları, güneş panellerinin kurulumuna uygun olmalıdır. Bu, sadece enerji üretimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kentlerin enerji bağımsızlığını sağlayarak afet sonrası süreçte daha hızlı bir toparlanmayı destekler.

Kentlerin Yeniden Ayağa Kaldırılması
Yaşanan deprem felaketi, kentlerin yeniden inşası sürecinde bilimin önemini vurgulamaktadır. Bilim adamlarının uyarılarına dikkat edilerek alınacak önlemler ve yapılacak düzenlemeler, kentlerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden ayağa kaldırılmasında kritik bir rol oynayacaktır.
Bu süreçte, çeşitli meslek disiplinlerinden uzmanların bir araya geldiği bilim kurulları oluşturulmalıdır. Mühendisler, mimarlar, şehir bölge plancıları, peyzaj mimarları gibi uzmanlar, kentsel planlama ve yapılaşma kararlarına bilimsel bir bakış açısı getirecekleri bu kurullarda yer almalıdır. Bu, kentlerin fiziksel altyapısının sağlam, dayanıklı ve geleceğe dönük risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak adına kritik bir adımdır. Planlama kararlarına katılım açısından, yerel yönetimler, bilim kurulları, sivil toplum örgütleri ve yerel halkın dahil olduğu toplantılar düzenlenmelidir. 

Editör: Fırat Çelik