Baba-oluk Köyü: Zamanla Yarışan Bir Miras

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (15)

Baba-oluk, İnegöl’ün doğusunda ve Ahî Dağı’nın orta bölümünde yer alan bir köydür. İnegöl'ün kıyısında, tarihi ve doğal güzellikleriyle bezeli Baba-oluk Köyü, geçmişten günümüze uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. 

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (2)

Yakın çevresinde Sülüklügöl, Karahasanlar/Gökbağ, Eymür, Küçük Yenice köyleri ile Kurşunlu Beldesi bulunmaktadır.

Testere ile odun keserken bacağını kesti Testere ile odun keserken bacağını kesti

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (16)

İnegöl şehir merkezine uzaklığı 20 kilometredir

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (3)

Tarihten Bir Yaprak: Baba-oluk Köyü'nün Kuruluşu

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (17)

Balkan kökenli sakinlerin yaşadığı Baba-oluk, 93 Muharebesi'nin ardından 1880'li yıllarda kurulmuş. Ahî Dağı'nın eteklerinde saklı bir cennet olan köy, yıllar içinde pek çok değişim geçirmiş.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (18)

1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra Bulgaristan Osmanpazarı Çelikköy ve Uzuncalan Mahallenin'den göç edenler tarafından kurulmuştur.
Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (19)
Yakın çevresinde bulunan Sülüklügöl, Karahasanlar/Gökbağ gibi yerlerle birlikte, bölgenin tarihi dokusunu oluşturuyor.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (4)

Köy Nüfusunda Dikkat Çekici Değişim

1990 yılında 136 kişi olan köy nüfusu, 2000 yılında 96'ya düşmüş. Bu düşüş, köyden şehirlere göçün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Köyün su kaynaklarının kısıtlı olması ve geçim kaynaklarının sınırlı oluşu, göçü tetikleyen başlıca faktörler arasında.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (5)

Geçim Kaynakları ve Doğal Yaşam

Baba-oluk Köyü'nün sakinleri, susuz tarıma ve odun kömürü üretimine dayalı bir yaşam sürdürüyor.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (14)

"Çevrede, baltalık adı verilen ve belirli senelerde kesime açılan ormanlık alanlar, köyün doğal yaşamı için büyük önem taşıyor."

Bu durum, köyün ekolojik dengesini ve ekonomik yapısını doğrudan etkiliyor.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (6)

Köyün Adının Hikayesi

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (13)

Eski kayıtlarda Babaçeşme veya Babaoğluçeşme ve Halk içinde "Babalık Köyü" olarak da bilinmektedir.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (12)

Köyün ismi, baba ve oluk kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.Tıpkı baba-adam, baba dağ ve baba-hindi terkiplerinde olduğu gibi.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (7)

Baba-oluk adı, baba ve oluk kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Köyün yakınında bulunan ve suyunun bolluğuyla bilinen bir çeşmeden esinlenerek verilmiş bu isim, köyün tarihine ışık tutuyor.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (11)

Köyün yakınında yer alan ve gür kaynağından dolayı Oluğu, büyük tutulan çeşmeden dolayı köye, bu isim verilmiştir.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (8)

Yaygın yanlış bir yoruma göre köyün adının "baba ve oğul"dan geldiği düşünülse de, gerçek kökeni çok daha farklı.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (10)

Baba-oluk Köyü'nün hikayesi, geçmişin izlerini taşıyan ve geleceğe dair umut vadeden bir köyün portresini çiziyor. Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle ön plana çıkan bu köy, zamana meydan okuyor.

Genç Gazete Babaoğlu Babaoluk Köyü (9)

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Editör: TUNCAY ŞENTÜRK