Kuran-ı Kerim'de mealen şöyle buyrulur: “O günde Sûr’a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri korkudan gökleşmiş bir halde mahşerde toplarız. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler: «Dünyada sadece on gün kaldınız.» (Taha 102-103)

Bilime Işık Tutan Kuran I Kerim Ayetleri Atmosfer Dünyamızı Nasıl Koruyor Genç Gazete (6)

Dünya ömrü kaç gün?

10 gün…

Dünya ömrüyle ilgili tahminlerden biri böyle… İnsanın sonu ölüm, dünyanın sonu kıyamet... Kıyamet ve ölüm geldiğinde tüm yaşam biter. Ne kadar ömür sürülürse sürülsün, ölüm geldiğinde her şey tek bir an gibidir. Bir rüya gibidir her şey…

Ayet-i kerimede geçen diyalog, kıyamet sonrasına aittir. Allah (c.c.) gelecekten haber veriyor. Birinci surda Kıyamet kopar ve her fani ölür. Canlı cansız Allah’ın yarattığı her şeyin varlığı sona erer.

İkinci surda Ahiret hayatı başlar. Ölen tüm varlıklar dirilir. Mahşer yerinde toplanırlar. Kıyamet sonrasında insanlar da mahşer yerindedirler.

Zümer suresinde bu durum mealen şöyle anlatılır: “Sûra üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar” Zümer suresi 68

Bilime Işık Tutan Kuran I Kerim Ayetleri Atmosfer Dünyamızı Nasıl Koruyor Genç Gazete (4)

İnsanların dünya hayatına dair tahminleri

Mahşer yerinde insanlar korku ve dehşet içerisindedirler. Kıyametin dehşeti, gözlerine ve yüzlerine vurmuştur. Ancak fısıltı halinde birbirlerine konuşabilirler. Dünyada ne kadar kaldıklarına dair fikir yürütürler. İnsanların bu konudaki tahminleri ayet-i kerimelerde şöyle geçer:

“Allah onlara: ‘Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?’ diye sorar, onlar: ‘Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık.’ derler.” Müminun suresi, 112-113

“Kıyametin kopacağı gün günahkârlar, tek bir saatin dışında yaşamadıklarına and içerler. İşte onlar dünyada da böyle aldanıyorlardı.” Rum suresi: 55-56

“Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.” Nâzi’ât suresi Suresi 46

İnsanoğlu, dünyada yüz bin yıl yaşasa da, ahiret günü, dünyadaki ömrünün çok kısa olduğunu düşünecektir. Ahiret hayatının yanında dünyalık hiçbir şeyin değeri kalmamıştır.

Bilime Işık Tutan Kuran I Kerim Ayetleri Atmosfer Dünyamızı Nasıl Koruyor Genç Gazete (3)

Dünyada bir gün kaldınız

 Ayet-i kerimede günahkârlar; dünyada 10 gün kaldıklarını tahmin ediyorlar.

Dünya senin olsa neye yarar? 10 gün senin olmuş. Ama sonsuz hayatı kaybetmişsin. Ne büyük zarar!

Ayet-i kerimenin devamı Taha suresinde mealen şöyledir: “Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. O gün onların en akıllıları: “Siz ancak Dünyada bir gün kaldınız.” der.” Taha suresi 104

3 günlük dünya, diyoruz deyimlerimizde. Dün, bugün, yarın... Bu sözün en doğrusu şöyle aslında; Dünya bir gün… Bu, bir günlük dünyada da rahat yok. Geçici zevk ve rahatlara da aldanmayalım. “Ben çok rahatım” diyenlere de kanmayalım. Bu dünyada dert var, hastalık var, yaşlılık var, ölüm var.

Bilime Işık Tutan Kuran I Kerim Ayetleri Atmosfer Dünyamızı Nasıl Koruyor Genç Gazete (5)

Ben nasıl rahat yaşayabilirim?

Resulullah Efendimiz(s.a.v.) bu konuda şöyle buyuruyor ki:”Ben nasıl rahat yaşayabilirim? Sur sahibi İsrafil, Sûr’u ağzına almış, alnını yere eğmiş, kulağını Allah’ın emrine vermiş ve Sûr’a üflemek için Allah’ın emrini beklemektedir.”

Gece uykusunda korkan çocuklar için dualar, korkan çocuklara okunacak dualar Gece uykusunda korkan çocuklar için dualar, korkan çocuklara okunacak dualar

Bu haber, Ashab-ı Kirâmı korkuttu. Bu haberin ashabına çok ağır geldiğini fark eden Resulullah Efendimiz (s.a.v.) Kıyametin dehşetine karşı şunu tavsiye etti: “Hasbünallahü ve ni’me’l-Vekîl” deyiniz.” “Allah bana yeter. O ne güzel vekildir.”

Bilime Işık Tutan Kuran I Kerim Ayetleri Atmosfer Dünyamızı Nasıl Koruyor Genç Gazete (1)

Sefer yeri dünya

Hülasa: Sabah geldiğimiz, bir süre konakladığımız, akşam olunca yola çıkacağımız bir sefer yeri gibidir dünya…

Bu dünyada yaşadığın en güzel günü hatırla. Ne kaldı elde can? Bir an gibi, bir rüya gibi değil mi?

Bu fani dünya için, hangi günahı işlemeye değer ey can! Bu yalan dünya için, hangi kalbi kırmaya değer?

Allah’a aitiz ve yine O’na döneceğiz. Öyleyse bu aldanış neden? Hakk’a kör ve sağır kesilip, bu kaçış nereye? Allah’ın arzından nereye kaçabilirsin? Hadi kaçtım zannettin, ne kadar kaçabilirsin?

Bir gün gibi bu dünyada ömrün. Ölüm meleği ruhunu teslim almadan önce, dön Rabbine, secdeye kapan ve teslim ol.

10 sayısı ve katları, tam ve kemal özelliğine sahiptir. Dünyada 1000 yıl kalsan, kemal içinde yaşasan ne olur Can? Sonu ölüm değil mi? Sonu dünyadan ayrılık değil mi?

Dünyanın en hızlı internet ağı kuruldu

Aldanma baharın güzelliğine

Ani bir kış gibi bastırır ölüm.

Bunca yıl yaşadığına güvenme

İki göz arası mesafededir ölüm.

İbretle bak kelebeğin ömrüne

 Senin de ömrünü soldurur ölüm.

SAYILARIN TEFSİRİ-A.TALHA BAYRAKTAR (2)

Sayıların Tefsiri, Ayhan Talha Bayraktar, Ravza Yayınları

Kaynak: Sayıların Tefsiri, Ayhan Talha Bayraktar