"Zekat ne zaman verilir?" sorusu, özellikle Ramazan ayı ile birlikte sıkça gündeme geliyor. 

Zekatın Verilme Zamanı nedir?

En az 81 gram altın değerinde yani Nisab miktarı malı olan Müslüman için Zekat, o malın üzerinden bir kamerî yıl geçtikten sonra farz olur ve bu süre zarfında zekatın verilmesi gerekir.

Genç Gazete Zekatın Zamanı Geldi Mi Zekatı Ne Zaman Vermek Gerekiyor (1)

Bu, zekatın illa Ramazan ayında verilmesi gerektiği anlamına gelmez; üzerinden bir yıl geçen malın zekatı, senenin herhangi bir zamanında verilebilir.

 Belirli bir kamerî ayın beklenmesine gerek olmaksızın, nisap miktarına ulaşan mal üzerinden bir yıl geçtiği andan itibaren zekatının verilmesi gerekir.

Genç Gazete Zekatın Zamanı Geldi Mi Zekatı Ne Zaman Vermek Gerekiyor (3)

Zekatın Önemi nedir?

Zekat, sadece bir mali ibadet olmanın ötesinde, sosyal adaletin sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine destek olunmasında kritik bir role sahiptir.

Günlük yevmiye  bin 500 TL. O kentte bu paraya işçi bulunamıyor! Günlük yevmiye bin 500 TL. O kentte bu paraya işçi bulunamıyor!

Müslümanlar için bir kulluk borcu olan zekatın, yükümlü olunduğu anda en kısa sürede verilmesi gerekir.

Zekatın sadece mali bir yükümlülük değil, aynı zamanda manevi bir sorumluluk olduğununu unutmayalım. Zekat malı temizker. Zekat mala bereket getirir. Kar ve kazancı arttırır.

Zekatı bir vergi gibi yasal zorunluluk olarak görmek eksik olur. Zekatın maddi yönünden çok manevi yönü ve sayısısz faziletleri vardır.

Genç Gazete Zekatın Zamanı Geldi Mi Zekatı Ne Zaman Vermek Gerekiyor (4)

Zekât bir kulluk borcudur, bu borç da vakti geldiğinde bir an önce ödenmelidir.

Ramazan ayında ibadetlerin ve hayırların sevabı kat kat arttığı için, çoğu Müslüman zekat vermek için de Ramazan ayını ölçü almaktadır. Zorunluluk olmamakla birlikte zekatı Ramazan ayına göre planlamak tavsiye edilir.

Genç Gazete Zekatın Zamanı Geldi Mi Zekatı Ne Zaman Vermek Gerekiyor (6)Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Genç Gazete Zekatın Zamanı Geldi Mi Zekatı Ne Zaman Vermek Gerekiyor (5)

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu