Recep Akakuş'un 27 Şubat 2023 tarihinde Genç Gazete'de yayımlanan köşe yazısı.

İnegöl’de yapı kooperatifçiliği, 1976 yılında başlamış; 1984-1986 yılları arasında İnegöl coğrafyasında yoğun bir şekilde yapı kooperatifçliğine yönelinmiştir. Bu amaçla İnegöl’ün batısında ve Cerrah Beldesi’ne ve de Hocaköy’e giden yollar arasında kalan geniş saha, İnegöl Belediyesi’nce; “Bir Nolu Konut Alanı” olarak ilân edilmiştir.

Parselasyonu ve alt yapısı, belediyece yapıldıktan sonra; bu geniş saha, isimleri aşağıda zikredilen yapı kooperatiflerine teslim edilmiştir. Bu kooperatifler şunlardır: Tekel Evleri Yapı Kooperatifi – İskon Yapı kooperatifi – Gurbet Yapı Kooperatifi - Yuvam Yapı Kooperatifi - Evkur Yapı Kooperatifi - Öğretmen Evleri Yapı Kooperatifi. “

Bir Nolu Toplu Konut Alanı ” nda yapımı planlanan tüm bu konutlar, ismi yukarıda yer alan kooperatifler tarafından 1986-1987 yıllarında alınan konut kredilileri ile tamamlanmış ve kooperatif üyelerine daireleri teslim edilmiştir.

KOOPERATİFÇİLİĞİN , İNEGÖL’ DE ŞAHLANMASI: İnegöl’de yaşayan dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere İnegöl’ün değişik semt ve mahallelerinde özel şahıslara ait arsalar alınarak Yapı kooperatifleri için muhtelif konut alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu konut alanlarında inşaat yapmak üzere de; şu yapı kooperatifleri kurulmuştur:

Bozok Konut Yapı Kooperatifi - Güngörenler Konut Yapı Kooperatifi –Feza Konut Yapı Kooperatifi - Esen Yel Konut Yapı Kooperatifi – Esenkent Çağ Konut Yapı Kooperatifi - Demir Konut Yapı Kooperatifi –Denizkent Konut Yapı Kooperatifi - Yapar Konut Yapı Kooperatifi - Köykent Konut Yapı Kooperatifi - Fırat Konut Yapı Kooperatifi-Meriç Konut Yapı Kooperatifi-Enerji Konut Yapı Koopertifi .

Bursa Valililiği’nin 5. 4. 1987 tarihli kararı ile Esenkent Yapı Kooperatifleri Birliği ismi altında yeni bir yapılanma ortaya konmuş ve bu birliğe: Belde konut Yapı Kooperatifi - Modokent Konut Yapı Kooperatifi - Seçkin Konut Yapı kooperatifi - Esenkent Konut Yapı Kooperatifi ve Gözde Konut Yapı Kooperatifi, dahil olmuştur.

Açıkça görülüyor ki yapı konut koopratifçiliği, 1977 Yılından itibaren İnegöl’ de sür’atle gelişmeye başlamış; İnegöl Belediyesi’nin de teşvik ve önerisi doğrultusunda Esen Kent Yapı Kooperatifler Birliği’nin, 14. 6. 1988’ de çalışmaya başlaması ile yapı kooperatifçiliği,İnegöl’ de şahlanmış ve yeni bir boyut kazanmıştır.

İNEGÖL’ DE “2” NOLU TOPLU KONUT ALANI: 2 Nolu Toplu Konut Alanı, İnegöl’ün güney batısında HocaKöy’e giden yol ile İsâören Köyü’ne giden yolun arasında kalan.1.173.000 metre karelik bir alandır. Bu alanın: 583. 000 metre karesi, konut için; 50. 000 metre karesi, ticaret için; 63. 000 metre karesi, eğitim için; 13. 200 metre karesi, sağlık için; 26. 900 metre karesi, resmî kurumlar için; 18. 000 metre karesi, Sos. Kül. Tesisler için: , 10. 800 metresi, dinî tesisler için; 158. 000 metre karesi, yeşil alanlar için; 151. 000 metre karesi, oto yollar için; 50. 000 metre karesi, yaya yollar için ayrılmış ve bu toplu konut alanının alt yapısı, İnegöl Belediyesi’nce yönlendirilen Esen Kent Yapı Kooperatifler Birliği tarafından tamamlanarak yapı kooperatiflerine teslim edilmiştir.

 ” 2” Nolu Toplu Konut Alanında inşaat yapmak üzere; 31 adet yapı kooperatifi, arsa almıştır. Söz konusu yapı kooperatiflerinden bir kısmı, İnegöl Belediyesi ile bağlantılı olan İnegöl Esen Kent Yapı Kooperatifler Birliği’ne dahil olmuş ise de diğer bir kısmı, söz konusu kooperatifler birliğine üye olmadan 2 Nolu Toplu Konut Alanı’ ndan arsa almışlardır.

BİRLİĞE DAHİL OLMAYAN YAPI KOOPERATİFLERİNİN İSİMLERİ: Şirin Evler – Gurbet - Kervan-Özlem-Çalışkan-Evkur-Çağlayan- Şafak-Fezâ-Acarlar-Doğan-Özkent-Kent-Aydınlar-Vatan–Çakır-FıratEsenyer-Demir- Cerrah-Deniz Kent-Yapar-Yapı-İskon-Öğretmenler Yuvam-Enerji-Meriç…Yapı kooperatifleridir. Bu kooperatiflerin toplam üye sayısı: 1203 kişidir.

BİRLİĞE BAĞLI YAPI KOOPERATİFLERİ: Yıldız Evler-İstaş Personeli-Yeni İstaş- Köy Kent-Kültür- Güzel evler-Aslan-Seçkin – Arı – Yazıcılaar - Belde- TurgutAlp -Atak-IşıkGül-Doğan-Sevgi Kent-Ekin-Elmas-Uzungöl- Konak-Yurt-Canlar- Şahlan-Kafkasör-Özbirlik-Yılmazlar-Sanatkârlar-Moda Kent-DostlarDağıstan-Oba kent-Çağ ve Uluk Kale Yapı kooperatifleridir ki bunların da üye toplam sayısı, 3402 kişidir

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR