Burada Mılan Abrının (Beyliğinin) tarihini aktarmaya çalısacağız. Mılanların esasını teşkil eden Abr ve Abrı oluşturan aşiretler 7 tanedir.

Bunlara''Yedi Mühür Sahibi Aşiretler'' denir. Bunların yedisi de Abr oluşturmak için birleştikleri zaman, bütün olay ve olaylarla ilgili kararları, demokratik bir çerçeve içinde beraber alırlar.

Aşiret reisi kendi adına kazıttığı mührü bu karara bastırarak onaylardı.

Bu nedenle bu yedi aşiret,Abrın temelini oluşturduğundan bunlara ''Asli MILAN' (Bavmiran) 'denildi.

mardinaa-1748236

BAV'MİRAN'LAR (KRAL BABALILAR)

1- Kuran

2- Hıdrekan

3- Hecikan

4- Çemıkan

5- Sinikan

6- Komnakşan

7- Cebikan

vanda-bir-araya-gelen-asiret-temsilcileri-toplumsal-sorunlari-gorustu_70712a2

GAV'MİRAN'LAR (KRALLARIN İZİNDEKİLER)

1- Seydan

2- Serbıastan

3- Devan

4- Şarkıyan

5- Berguxanan

6- Dodıkan

7- Nasıran

8-Mendan

9- Şekıran

10- Çuvan

11- Bubelan

12- Garanjin

13- Advan

14- Baggara

15- Hedidi

16- Übeyyan

17- Alireşan

18- Şemıta

19- Neaiman

20- Şerebyan

21- Cemaledinan

22- İzoli

23- Toruna

24 -Beni Ğıteb

25- Tırka

26- Kejan

27- Badıli

28- Hıfırkan

29- Hecekan

30- Eliya

31- Besiki

32- Bucak

33- Cekali

34- Çiya Reş

35- Danan

36- Deşi

37- Direjan

38- Heci Bayram

39- Xoşiyan

40- İse Adet

Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii

41- Canbegi

42- Kelandilan

43- Kassiyani

44- Keliş

45- Xellacan

46- Kum Reş

47- Merd

48- Matmiya

49- Manli

50- Meşkan

51- Porxa

52- Sanan

53- Şivan

54- Zirafkan

55- Kewat

 Aşiretleridir...