Türkiye'nin jeolojik geçmişi, deprem riski ve doğal özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ülkemizin genç bir ülke olma özelliği, jeolojik olarak aktif bir bölgede yer aldığını gösterir. Türkiye'nin büyük bir kısmı, Afrika ile Avrasya levhalarının birleşim bölgesinde yer alır. Bu nedenle, deprem aktivitesi oldukça yüksektir.

Sivas’ta ekmek savaşları, fiyat ekmek  2 TL’ye düştü. Sivas’ta ekmek savaşları, fiyat ekmek 2 TL’ye düştü.

Jeolojik olarak genç olan bir ülke olması, Türkiye'nin yüzeyinin sürekli olarak şekillenmekte olduğu anlamına gelir. Dağ sistemleri, vadiler, göller ve diğer topoğrafik özellikler sürekli evrim geçirir. Bu dinamizm, depremlerin ve diğer doğal olayların sıkça meydana gelmesine neden olan bir faktördür. Özellikle Ege Bölgesi, ülkemizin gençliğinden kaynaklanan jeolojik özelliklere sahiptir. Bu bölgede yer altındaki sıcak su kaynakları gibi doğal fenomenler, genç bir ülkenin dinamik jeolojik yapısının bir yansımasıdır.

Hangi Bölgelerde Risk Daha Az?

Türkiye'de deprem riski en az olan bölgeler genellikle masif araziler olarak adlandırılıyor. Bu bölgeler, yer altı hareketlerinin daha az olduğu ve genellikle oturmuş, kararlı bir jeolojik yapıya sahip olan alanlardır. İşte Türkiye'de deprem riski en az olan bazı bölgeler:

  • Ergene Ovası
  • Konya Ovası
  • Tuz Gölü ve Çevresi
  • Taşeli Platosu
  • Sinop ve Çevresi
  • Doğu Karadeniz 

Bu bölgelerde yer altı aktiviteleri daha sınırlıdır ve genellikle yerleşim alanları için daha güvenli olarak kabul edilir. Deprem riski sıfır değildir ve bu bölgelerde depreme karşı önlemler almak, yapılaşma süreçlerinde dikkatli olmak önemlidir.

Türkiye’de Deprem Riskinin En Az Olduğu İller

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller, ülkenin farklı bölgelerini kapsayarak güvenli yaşam alanları sunuyor. Bu iller arasında yer alan Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin Karadeniz Bölgesi'nde konumlanmış olup, doğal güzellikleriyle ünlüdür. Aynı zamanda, Kırklareli ve Edirne, Marmara Bölgesi'nde, tarihî zenginlikleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan illerdir.

Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak dördüncü ve beşinci grupta yer alırken, aynı kategoride bulunan Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman ise iç Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor. Bu iller, tarımsal faaliyetleri, tarihi yapıları ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Editör: Fırat Çelik