Türkiye'nin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla nüfusu, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi iken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişiydi. Toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Yabancı Nüfus ve İkamet Bilgileri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Nüfus Artış Hızı ve Dağılımı

Yıllık nüfus artış hızı 2022'de binde 7,1 iken, 2023'te binde 1,1'e geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7 olarak kaydedildi.

İl Bazında Nüfus Analizi

 • İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.
 • Ankara 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Türkiye nüfusunun %6,8'ini, İzmir 4 milyon 479 bin 525 kişi ile %5,3'ünü, Bursa 3 milyon 214 bin 571 kişi ile %3,8'ini, Antalya ise 2 milyon 696 bin 249 kişi ile %3,2'sini oluşturdu.

En az nüfusa sahip il 86 bin 47 kişi ile Bayburt olurken, en yüksek nüfusa sahip il İstanbul oldu.

Nüfus Piramidi ve Ortanca Yaş

Nüfus piramitleri, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki değişimleri gösterdi. Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmekte. Ortanca yaş, Türkiye genelinde 2023'te 34'e yükseldi.

Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı 15 Gün Ücretsiz Olacak Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı 15 Gün Ücretsiz Olacak

Ortanca Yaş İl Bazında Dağılımı

 • Ortanca yaşın en yüksek olduğu il Sinop (%42,8), en düşük olduğu il ise Şanlıurfa (%21,2).
 • Erkeklerde ortanca yaşın en yüksek olduğu il Sinop (%41,9), kadınlarda ise yine Sinop (%43,8).

Medeni Durum ve Çalışma Çağındaki Nüfus

 • Erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı kadınlara göre daha yüksek.
 • Çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş) oranı %68,3, çocuk yaş grubundaki nüfus (0-14 yaş) oranı %21,4, 65 ve daha yukarı yaş grubundaki nüfus oranı ise %10,2.

Nüfus Yoğunluğu ve Bölgesel Analiz

 • Türkiye genelinde bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 111.
 • İstanbul'da nüfus yoğunluğu en yüksek (%30013), Tunceli ise en düşük (12).
 • Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, Yalova'nın ise 360 olarak gerçekleşti.

Toplam Yaş Bağımlılık Oranı ve Değişim

 • Toplam yaş bağımlılık oranı 2022'de %46,8 iken, 2023'te %46,3'e düştü.
 • Çocuk bağımlılık oranı %31,4'e gerilerken, yaşlı bağımlılık oranı %18,2'ye yükseldi.

Bu detaylı analiz, Türkiye'nin nüfus yapısı, dağılımı ve demografik değişimleri konusunda kapsamlı bir bilgi sağlamaktadır.

Editör: SALİH BAYKAY