Sütannemize karşı da vefalı olmalıyız

Bebeğin öz annesi dışında süt emdiği kadın sütannesi olur. Süt emziren kadının kocası süt emen bebeğin süt babası olur. Süt emdiği kadının tüm çocukları da onun süt kardeşi olur.

Genç Gazete Sütanneye Karşı Dini Sorumluluğumuz Anne (4)

İslâm ahlâkının temel taşlarından biri vefa duygusudur. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kendisini emziren sütannelerine karşı gösterdiği vefalı tutum, Müslümanlara önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Hz. Peygamber, ilk sünnet annesi, amcası Ebû Leheb’in kölesi Süveybe anneye ve sütannesi Halime anneye her zaman saygı göstermiştir.

Süt anne; evlilik, mahrem olma gibi konularda, neseb açısından öz annemiz gibidir.

Süt anne, ziyaret edilmeli. Duası alınmalı. Yardıma ihtiyacı varsa yardım edilmeli.

Genç Gazete Sütanneye Karşı Dini Sorumluluğumuz Anne (3)

Gayrimüslimden Sütanne olur mu?

Kur'ân, evlenilmesi yasak olan kadınlar arasında sütanneleri de sayar ve bu hususta din ayrımı yapmaz. Müslüman olmayan kadınların bir Müslüman çocuğa sütanne olmasında dini bir engel yoktur. Ancak bu durum tavsiye edilmez.

Çünkü bazı âlimlerimiz, gayrimüslim sütanneleri, haram gıdalar yedirme ve menfi etkide bulunma endişesiyle hoş karşılamazlar.

Kimler Kurban kesmelidir? Kurban kesmeyen günaha girer mi? Kimler Kurban kesmelidir? Kurban kesmeyen günaha girer mi?

Genç Gazete Sütanneye Karşı Dini Sorumluluğumuz Anne (5)

 Bazı âlimler, süt emzirdikleri çocuklara haram gıdalardan yedirip içirecekleri endişesiyle gayrimüslim sütanne edinmeyi hoş görmemişlerdir. (Din İşleri Yüksek Kurulu  12.07.2017)

Genç Gazete Sütanneye Karşı Dini Sorumluluğumuz Anne (2)

Ücretle Sütanne tutmak caiz mi?

İslâm hukuku, çocuğun bakımında emzirmenin önemli bir rol oynadığını belirtir. Allah, Kur'ân'da emzirmenin annelerin görevi olduğunu belirtirken, bir mazeret durumunda sütannelerin de görevi üstlenebileceğini ifade eder. Bu durumda ücreti ödemek babanın sorumluluğundadır. (Bakara 2/233, Talâk 65/6)

11877

Allah Teâlâ Kuran-ı Kerim'de “Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün” buyurmuştur. (el-Bakara 2/233) Bu ayet, emzirmeyi bir vazife olarak annelere yüklemiştir.

Meşru mazeret olmadıkça annelerin emzirmeden kaçınmamaları gerekir.

Genç Gazete Sütanneye Karşı Dini Sorumluluğumuz Anne (1)

Süt Hısımlığının Mahremiyeti

Süt hısımlığı, İslâm hukuku açısından nesep hısımlığı ile aynı statüye sahiptir. Bu nedenle, süt akrabalarının birbirleriyle evlenmeleri ebediyen haramdır ve diğer mahremiyet kuralları da aynı şekilde geçerlidir.

Genç Gazete Süt Anne (1)

Sütanne, sütbaba, süt kardeşin bilinmesi bu açıdan çok önemlidir.

Bakma, dokunma, bir arada bulunma, beraber seyahat etme vb. konularda nesep akrabası için söz konusu olan İslami kurallar süt akrabası için de aynen geçerlidir.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu