Turan Şahin'in köşe yazısı

Hayırsever, işadamı. 1932 yılı Bulgaristan Cebel Sırt Köyü doğumludur. 1938 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye, İnegöl’e göç ettiler. Aile tarımla uğraştığı için çocukluk yılları tarımda çalışarak geçti. Sonraları inşaatçılık ve inşaat malzeme ticaretine yönelse de ziraatçiliği hiç bırakmadı. 1964 yılında Kırcalı Yapı Malzemeleri Ticarethanesini kurdu. Ticarethane, 1978 yılında çocukları tarafından Kırcalı Yapı Malzemeleri Ortaklığı’na dönüştürüldü, 1989 yılından itibaren de Kırcalı Yapı Malzemeleri A.Ş. oldu. Bu firma tarafından Sağlık Bakanlığı’nca önceden alınmış arsa üzerine bir okul binası yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na hediye edildi. Bina, 15 Eylül 2003 tarihinden itibaren Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet vermektedir.  Salih İbrahim Kırcalı, 17 Nisan 2011 tarihinde vefat etti.

Kaynakça : İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Sağlık Meslek lisesi Tanıtım Panosu, www.kırcaalihaber.com/ ?pid=3&_news:11773

KEL MEHMET (KIZILKAYA)

Fayton ustası, Yenice Mahallesi’nde Kel Mehmet Sokak ve Çıkmazı’nda adı yaşatılmaktadır. Bulgaristan Şumnu Kızılkaya Köyü’nden 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası İnegöl’e göç etmişlerdir. At arabacılığı mesleğini ilçemize taşıyan önemli ustalardan biridir. Kampanalı Fayton yaparak hayatlarını idame ettirmişlerdir. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı koşullarında da mesleğini idame ettirmeye çalışmış çocukları ile birlikte birçok ustayı da yetiştirmiştir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemekle beraber cumhuriyetin ilk yıllarında vefat etmiştir. Çocukları soyadı kanunu çıkınca Şumnu’daki köylerinin ismini almışlardır. Kel Mehmet’in yerleri imara açıldığında da ismi bir sokak ve çıkmaz sokağa verilerek yaşatılmak istenmiştir.

Kaynakça : 16.09.2016 tarihinde torunu Birsen Anıl’ın oğlu Memduh Anıl ile görüşüldü.

Resim1-2

KIVAMEDDİN KASIM BİN HALİL (TAŞKÖPRÜLÜZADE)

Kastamonu-Taşköprü 1462 yılı doğumludur. İlköğrenimini babası Halil Efendi’den aldı. Kardeşi Muslihiddin ve dayısı Mehmed Niksari’nin yanında bilgisini geliştirdi. Şeyh Hamdullah’tan hat dersleri alarak hat sanatını öğrendi. Bursa, Edirne ve İstanbul’da döneminin bilginlerinin yanında iyi bir din bilgini olarak yetişti. Bir süre Rumeli Kazaskeri Manisavizade’nin hizmetinde bulundu. Bursa’da Esediye ve Hüsrev, İnegöl’de İshak Paşa Medreselerinde müderrislik yaptı. Yazısı güzel olduğu için bir çok değerli eseri kopya etti. II. Bayezid’den takdir gördü. Taftazani’nin Mutavvel adlı eserine bir haşiye (açıklama), ayrıca kelam bilimine dair bir eser yazdı. İshakpaşa Medresesi Müderrisi iken 1512 yılında öldü.

2-199

Kaynakça : www.eskieserler.com/eski/eserler/yazar/1903/Taskopruluzade-Kivameddin-Kasım-Bin - Halil.asp. Raif Kaplanoğlu,1998,Bursalı Şair yazar ve Ünlüler Ansiklopedisi,s.298