Çay; Sağlık, Huzur ve Refahın Simgesi

Rüyada çay görmek, genellikle olumlu anlamlar taşır. Çay içmek sıhhate, çay ikramı misafire, yeşil çay tarlası ise sevince işaret eder. Çay, kullanıma hazır kuru çay olarak görüldüğünde rızka delalet eder. Ancak, çayın bulanık ve koyu renkte olması hüzün ve kederi simgelerken, çok sıcak çay hastalığa, şekersiz çay ise keder ve tasaya işaret eder.

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (12)

Rüyada Çay İçmek

Rüyada çay içmek, hayattan tat almak ve zevk içinde yaşamak anlamına gelir. Billur kadehten berrak görünüşlü çay içen kimse, hayır ve menfaat görür, gönlü rahatlar. Bazı kaynaklara göre, bu rüya iyi ve dindar bir hanımdan hayırlı bir evlada kavuşmayı işaret eder.

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (13)

Bulanık ve Sıcak Çay içmek

Rüyada Çayın bulanık ve koyu renkte olması, hüzün ve keder anlamına gelirken, çok sıcak çay hastalığa işaret eder. Şekersiz çay içmek ise keder ve tasaya delalet eder. Toprak çanaktan çay içen kimse, geçim zorluğu çekerken, adi bir kaptan çay içmek fakirlik ve zarurete işaret eder.

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (10)

“Çay bulanık ve çok koyu renkte ise hüzün ve kederdir. Çayın çok sıcak olması; hastalığa, şekersiz olması ise keder ve tasaya işarettir.”

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (8)

Rüyada Çay Bahçesinde Çay İçmek

Bir kimsenin rüyasında bir çay bahçesinde çay içtiğini görmesi, o kimsenin maddî sıkıntılarından kurtulup huzur ve refaha kavuşacağına işaret eder.

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (2)

Kişinin rüyasında bir çay tarlasında çay yaprağı topladığını görmesi, çevresindekilere maddî yardımda bulunarak gönül huzuru içine gireceğine, mal ve mülk açısından yeni zenginliklere kavuşacağına delalet eder.

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (9)

Rüyada Çaydanlık Görmek

Dedikodu ve Tartışma

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (3)

Rüyada çaydanlık görmek, dedikoduya işarettir. Bir çaydanlıktan bir bardağa çay doldurduğunuzu görmek, kötü bir söz işiteceğinize işaret ederken, çarşıdan bir çaydanlık satın almak, bir kimse ile ağız münâkaşası yapacağınıza yorumlanır.

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (7)

“Rüyanızda çaydanlık görmeniz; hakkınızda birtakım dedikodular yapıldığına, rüyanızda bir çaydanlıktan bir bardağa çay doldurduğunuzu görmeniz; kötü bir söz işiteceğinize işaret eder.”

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (5)

Rüyada çay görmekle ilgili tabirler genel olarak olumlu anlamlar taşır ve rüya sahibinin sağlık, huzur ve refah içinde yaşayacağına delalet eder. 

Genc Gazete Ruyada Cay Caydanlik Cay Icmek (6)

Kaynak: Haber Merkezi