İhya'ya göre rüyada çadır görmek

Rüyada çadır görmek:Tüccar için yolculuğa, ehil olan için yöneticiliğe, bekar için evlenmeye, diğer kimseler için mal ve dünyalığa; yeni çadır sevinç, yırtık ve eskimiş çadır üzüntü anlamına gelir.

Çadırda oturmak mülk ve saltanata, çadır kurmak ev edinmeye, çadırı söküp götürmek taşınmaya yahut görevden alınmaya delalet eder.

Yeşillik bir alanda görülen çadırlar şehit kabirlerine, kıl ve keçeden yapılmış çadır halis kulluğa ve bunun sonucu kazanılacak ahiret mutluluğuna işarettir.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (2)

Molla Cami'ye göre rüyada çadır görmek

Rüyada büyük bir çadır kurulduğunu gören kimse, büyük güce ve imkana sahip olur. Bazı tabirciler, büyük bir çadırı olduğunu gören kimsenin şehitlerin kabirlerini ziyaret edeceğini ve onlara hayırlı dua edeceğini söyler.

Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve işarettir. Çadırların çokluğu bulutlara işarettir.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (3)

Diyanet'e göre rüyada çadır görmek

Bir kimsenin rüyasında çadır görmesi, kapalılıkla tabir edilir. Rüyanızda çadır görmeniz, hayatınızın birtakım değişikliklere uğrayacağına, birçok işlere girip çıkacağınıza ve sonunda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınıza yorumlanır.

Rüyanızda bir çadır kurduğunuzu görmeniz, yeni bir işe atılım yapacağınıza, çadırınızın yıkıldığını görmeniz ise halen yürütmekte olduğunuz işinizin bozulacağına delalet eder.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (4)

Nablusi'ye göre rüyada çadır görmek

Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve delalet eder. Çadırların çokluğu bulutlara delalet eder.

Bir kimse kendi üzerine bir çadır kurulduğunu görse, sultan ise saltanatı ziyadeleşir. Eğer orduya mensupsa bir memuriyete tayin edilir.

Tüccar ise yolculuğa çıkar, hayır ve şerefe ve güzel bir cariyeye nail olur. Kendi çadırının yanında beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden, kötülükten nehyeden ve büyük günahtan tevbe eden bir adam olduğuna delalet eder.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (5)

Seyyid Süleyman'a göre rüyada çadır görmek

Rüyasında kendisi için veya başka sebeple çadır kurulduğunu gören ehilse, velayete nail olur. Tüccarsa, yola gider ve kazanır. Bunlardan başkaları için rüya üzüntü ile tabir olunur.

Çadır eski ise, zarara işaret eder. Çadırın sahibi biliniyorsa, rüya ona nispet olunur. Bir çadırın etrafında ateş olduğunu ancak çadıra zarar vermediğini gören, tevbe eder. İyiliği bildirir, kötülüğü yasaklar.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (6)

Rüyada Çadırcı Görmek ne anlama gelir?

İhya: Evlenmeye işaret

Bekar için evlenmeye, diğer insanlar için yolculuğa delalet eder.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (7)

Molla Cami: Hareket ve yolculuğa işaret

Rüyada çadırcıyı görmek, hareket ve yolculuğa, bazen de kabirlere işarettir. Çadırcıyı görmek bekar olan kimsenin evlenmesidir.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (8)

Diyanet: Yeni bir hayata işaret

Bir kimsenin rüyasında bir çadırcı görmesi, hareket ve yolculuğa, bazen de kabirlere yorumlanır. Bekar ise o kimsenin evleneceğine delalet eder.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (9)

Nablusi: Değişim ve yeniliğe işaret

Rüyada çadırcıyı görmek, hareket ve yolculuğa, bazen de kabirlere delalet eder. Çadırcıyı görmek, bekâr olan kimsenin evlenmesidir.

Genc Gazete Cadir Cadirci Çadır Çadircı Rüya Ruya (10)

Kaynak: Nablusi Rüya tabirleri