Hz. Peygamber Adına Kurban Kesmek Caiz mi?

Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi? Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği bilgilere göre, İslam dininde böyle bir uygulama mevcut değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 12 Temmuz 2017 tarihli açıklamasında, "Allah'ın (c.c.) emretmediği ve Resûlü’nden (s.a.s.) de nakledilmeyen bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dinîlik vasfı vermek bidattir. Her bidat da Hz. Peygamber’in (s.a.s.) nitelemesiyle dalalettir" denilmektedir.

Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar: Zihin Açıklığı ve Başarı İçin Sınav Duaları Sınava Girmeden Önce Okunacak Dualar: Zihin Açıklığı ve Başarı İçin Sınav Duaları

Genc Gazete Kurbanlik Hayvan Uzman (1)

Sünnet değil bidat 

Hele hele Peygamberimiz adına kurban keseceğiz deyip insanlardan para toplamak dini istismar etmektir. Kurbanımızda 7 hisseden biri de Peygamberimize aittir demek vb uygulamalar sünnette yoktur.

"Allah'ın (c.c.) emretmediği ve Resûlü’nden (s.a.s.) de nakledilmeyen bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dinîlik vasfı vermek bidattir. Her bidat da Hz. Peygamber’in (s.a.s.) nitelemesiyle dalalettir (Müslim, Cum‘a, 43 )."

Genc Gazete Kurbanlik Hayvan Uzman (4)

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Hz. Ali'ye vasiyeti var

Hz. Ali’den rivâyet edilen, “Resûlullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.” (Ebû Dâvûd, Edâhî, 2) şeklindeki haber, bu uygulamaya delil olamaz.

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu rivayeti değerlendirirken, Hz. Ali’nin kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamber’in kendisine bunu vasiyet etmesini gösterdiğini, dolayısıyla bu hadisin eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmediğini belirtmektedir.

Genc Gazete Kurbanlik Hayvan Uzman (7)

Kurban Derisi nasıl değerlendirilir?

Kurbanın hiç bir şeyi kurban sahibi tarafından satılamaz. Derisi de satılamaz. Din İşleri Yüksek Kurulu, kurbanın derisinin kurban sahibi tarafından kullanılabileceği gibi bir fakire veya hayır kurumuna da verilebileceğini açıklamaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir.

"Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Buhârî, Hac, 120-121)

Genc Gazete Kurbanlik Hayvan Uzman (6)

Derinin Satılması ve Kullanımı caiz mi?

Kurban sahibi tarafından Kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre, kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak da kullanılabilir.

Genc Gazete Kurbanlik Hayvan Uzman (3)

Kurban dersisini siz de evde kullanabilirsiniz

Bağışladığımız hayır kurumu, dernek veya vakıf, o deriyi satıp hizmetlerinde kullanabilir.

"Bu itibarla kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak da kullanılabilir. (Kâsânî, Bedâi‘, 5/81; Merğinânî, el-Hidâye, 4/360)."

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu