2024 Miraç Kandili, İslam aleminin ruhani bir yolculuğa çıktığı, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) semavi bir seyahate çıkarak Allah'ın huzuruna yükseldiği gecenin idrak edildiği mübarek bir zamanı işaret ediyor.

Peki, bu özel gece ne zaman? Kuran-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor ve Miraç Kandili'nde oruç tutmak gerekir mi? İşte, maneviyat dolu bu özel gecenin detayları...

2024 Nevruz Bayramı Ne Zaman, Nevruz'da neler yapılır? 2024 Nevruz Bayramı Ne Zaman, Nevruz'da neler yapılır?

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (6)

Miraç Kandili: İslam Aleminin Manevi Yolculuğu

Mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Peygamber Efendimizin (s.a.v), Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidişine İsra ve oradan da yükseklere çıkışına Miraç denir.

aksa1

Beş vakit Namaz, Miraç Kandili gecesi farz kılınmıştır.

Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerde Miraç olayı şu şekilde geçer: Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı.

Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti.

Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; nihayet Beytülma‘mûr’un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrâhim’le buluştu. Sidretü’l-müntehâ denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah’ın huzuruna çıktı.

Miraç'ta 5 vakit namazın emredilmesi ile birlikte , Resûl-i Ekrem’e Bakara sûresinin son âyetleri indirilmiş ve Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir.

Resûlullah (s.a.v) olayı Mekke’de haber verdiği zaman Kureyş kabilesi kendisini yalanlayıp Mescid-i Aksâ hakkında sorular sorunca Allah ona mescidi göstermiş ve böylece sorulara cevap vermiştir.

İsra Miraç olayı, müslümanların Birinci ve İkinci Habeşistan hicretlerinden sonra, Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in vefatlarını takip eden dönemde hicretten bir yıl önce meydana gelmiştir.

mescid- aksa

Miraç Kandili Ne Zaman?

2024 yılında Miraç Kandili, 6 Şubat Salı gününe denk geliyor. Recep ayının 26. gecesi olarak idrak edilen bu özel gece, İslam inancında derin bir manevi öneme sahiptir.

israil hz.musa kudus filistin (6)

Miraç: Kuran-ı Kerim'de Bir Yolculuk

Miraç olayı, Kuran-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde anlatılmaktadır. Bu ayetler, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın huzuruna yaptığı yüce yolculuğu tasvir eder.

Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. (el-İsrâ, 1)
Andolsun ki, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. (Necm, 18)
Hz. Peygamber’in mi‘racda Allah’ı görüp görmediği meselesi, onun sidretü’l-müntehâda “iki yay ucu aralığı kadar” (kābe kavseyn) Allah’a yaklaştığını ve O’nu gördüğünü bildiren âyetlere dayanır (en-Necm 53/7-14).
İlgili âyet ve hadislerden isrâ ve mi‘racın bedenen veya ruhen gerçekleştiği sonucu çıkmaktadır.

israil hz.musa kudus filistin (7)

Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur Mu?

Mirac gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmeli.

Miraç Kandili'nde oruç tutmak, pek çok alim tarafından önerilen bir nafile ibadettir. Hz. Muhammed "Recep ayında oruç tutan, Allah'ın lütuflarına mazhar olur" buyurmuştur.. Bu seneki Miraç tarihi dikkate alınarak Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oruç tutulabilir.

Manevi bir yükseliş ve ruhani bir arınma fırsatı sunan Miraç Kandili, müminler için bir lütuf ve merhamet zamanıdır. Bu özel gecede yapılan dualar, ibadetler ve nafile oruçlar, inananların gönlünü Allah'a daha da yakınlaştırır.

Miraç gecesi kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, Peygamber Efendimizin hayatını ve hadislerini okumalı, dua, tevbe etmeli, salavat getirmeli, sadaka vermeli, büyükleri arayıp ziyaret etmeli, camiye cemaate sohbete gitmeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir.

Filistin'de Gazze'de Siyonist İsrail zulmü altında olan Müslüman kardeşlerimize ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için özellikle dua etmeliyiz.

israil hz.musa kudus filistin (3)

Miraç Gecesi neler yapabiliriz?

Kandil gecesi münasebetiyle:

1-Camiye, cemaate, sohbete gidebiliriz.

2- Akrabalarımızı, büyüklerimizi ziyaret edebiliriz.

3-Ev halkına, çocuklara hediyeler alıp ikramda bulunabiliriz.

4- Uzaktaki eş ve dostlarımızı arayarak dua edebiliriz.

5- Fakir ve ihtiyaç sahiplerine sadaka verip yardımda bulunabiliriz.

6- Küs olanlar barışmak için bu geceyi vesile kılabilir.

7- Boy abdesti alarak tevbe istiğfarda bulunabiliriz.

8- Ölmüşlerimiz için Yasin, Tebareke vb Kuran-ı Kerim okuyabiliriz.

9-Mezarlık ziyareti yapabiliriz.

10- Ev halkı ile toplanıp sohbet ve muhabbet yapabiliriz.

11- Nafile namaz kılabiliriz.

12- İlmi kitaplar okuyabiliriz.

13- Namaz kılmıyorsak namaza başlayabiliriz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Namaz müminin miracıdır." buyurmaktadır.

Editör: TUNCAY ŞENTÜRK