ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

Duvara dayanmış bir merdiven gören insanlar, altından geçmezler, etrafından dolanırlar. Bunu uğursuzluk getirmesin diye mi yaparlar?

 

Çoğu insan bunu güvenlik amacıyla yapar. Çünkü merdiven altından geçen insan merdivene çarpıp düşmesine sebep olabilir.

MERDİVEN (1)

O merdivenin tepesinde ya bir tamirci, ya bir boyacı ya da temizlik yapan  biri olabilir. O insanın ve malzemelerin düşmesine sebep olmak iki tarafa da zarar verebilir.

Bazı insanlar bu davranışı güvenlik kaygılarından çok uğursuzluk getireceği kaygısıyla yaparlar.

Gerçekte merdiven altından geçmek uğursuzluğa sebep olmaz. Ancak kazaya yol açma ihtimali çok yüksektir. İşte uğursuzluk denilen şeyde aslında sebep olunan bu kazadır.

MERDİVEN (2)

BATIL İNANCIN KÖKENİ

Peki merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceğine dair inanmanın bir kökeni var mı?

İşte bu konuda kayda geçenler; Duvara dayanan bir merdiven, duvar ile arasında bir üçgen oluşturur. Bu, Eski Mısır olmak üzere putperest bir çok kültürde kutsal üçgen kabul edilmektedir.

Helvacı Ali Bozacılar’ı tanıyor musunuz? Helvacı Ali Bozacılar’ı tanıyor musunuz?

MERDİVEN (3)

Piramitlerin kenarlarının üçgen olması da bu inanca dayanmaktadır. Eski Mısır’da, kutsal bir üçgenin içinden geçmek, tanrıya ve kutsal değerlere meydan okumak anlamına geliyordu.

Eski Mısırlılar için merdivenin kendisi iyi şansın sembolü idi. Ancak üçgen oluşturan merdivenin altından veya içinden geçmek talihsizliğe yol açardı.

Putlara tapanlar için merdiven, tanrıların katına tırmanmak için şekilsel bir semboldü. Tarihi kazılarda ortaya çıkarılan antik mezarlarda, ölünün cennete tırmanması için yanına konulmuş bulunan merdivenler bulunmuştur.

MERDİVEN (4)

BATI DÜNYASI VE HZ. İSA

Asırlar sonra birçok batıl inançta olduğu gibi Hıristiyanlık bu inancı da içine aldı. Hz. İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğünü iddia ettiler. Çarmıha dayalı merdiven kötülüğün, hıyanetin ve ölümün sembolü oldu. Hıristiyanlar, merdivenin altından geçmekle bütün bu kötü geleceklerle karşılaşabileceklerine inandırıldılar.

Yeri gelmişken Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.v) kaynaklı bilgilere göre Hz. İsa’nın öldürülmediğini, çarmıha gerilmediğini, koruma altına alınıp göğe yükseltildiğini hatırlatalım.

MERDİVEN (6)

DARAĞACI

17. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da suçlular darağacına götürülmeden önce bir merdivenin altından geçiriliyorlardı. Yanında olanlar da merdivenin etrafından dolanıyordu.

MERDİVEN (7)

Merdivenin altından yanlışlıkla veya zorda kalarak geçen kişiler için Romalıların panzehiri yumruktu. O kişiler orta yani en uzun parmaklarını gerip diğer parmaklarını yumruk gibi yaparlar ve geçtikten sonra merdivene doğru sallarlardı.

MERDİVEN (8)

Merdivenle ilgili bu tür uygulamaların hepsi uydurma ve batıl inanış. Önemli olan merdiveni güvenli bir şekilde kullanmak ve merdivenin kullanıldığı ortamlarda kazaya sebep olacak davranışlardan uzak durmak. İşin aslı bu.

MERDİVEN (9)