Türkiye'de kripto varlıkların vergilendirilmesi konusunda önemli adımlar atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu alanda yapılan çalışmaları hızlandırırken, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı da yasal düzenlemeler üzerinde yoğunlaşıyor.

Yapılan açıklamalara göre, kripto paralar için iki farklı vergilendirme modeli üzerinde çalışılıyor. Birincisi, düşük oranlı bir işlem vergisi olarak belirlenecek. Bu vergi, benzer varlıklar için uygulanan vergilendirme modellerine paralel olacak. İkincisi ise kripto varlıkların menkul sermaye iradı kapsamında değerlendirilmesi ve bu çerçevede kazançlar üzerinden vergilendirilmesi öngörülüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek olan çerçeve doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı, kripto para alım satımından elde edilen gelirlere bu iki ayrı vergi modelini uygulayacak.

Kripto Paralar Için Yeni Vergi Düzenlemeleri Yolda!2

Sahte zeytinyağına ruhsat iddiaları asılsız! Sahte zeytinyağına ruhsat iddiaları asılsız!

İlk vergi, düşük oranlı bir işlem vergisi olacak. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne benzer şekilde uygulanması planlanıyor. İkincisi ise kripto varlıkların menkul sermaye iradı kabul edilmesini hedefliyor. Bu da kazançlar üzerinden verginin alınmasını öngörüyor. Böylece yatırımcılar hem işlemden hem de elde edilen kazançtan vergiye tabi olacak. Vergi oranlarının ise sektörü olumsuz etkilemeyecek kadar düşük seviyelerde olacağı bildirildi.

Vergi oranlarının sektörü olumsuz etkilemeyecek düzeyde olacağı bildirilirken, yapılan düzenlemelerle Türkiye'deki kripto para piyasasının yasal bir zemine oturtulması hedefleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çalışmalarının devam ettiği ve resmi düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçebileceği belirtiliyor. Bu yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte, kripto varlıkların Türkiye'deki vergilendirme süreci daha şeffaf hale gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi