Recep Akakuş

Turgut Alp İle İlgili Tesisler

28 Mayıs 2019 / Salı 12:16:15 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Orhan Gâzî devrinde Turgut Alp’in yanı sıra Oğlu İlyas Bey’in ve de Osman Gâzî’nin oğlu Pazarlu Bey’in de İnegöl coğrafyası ile alakaları olmuştur.

İnegöl fatihi Turgut Alp -muhtemelen- sağlığında Gence Köyü’nde kendi adına bir tekke-zaviye yaptırmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu zaviyenin yakın çevresine köy mezarlığı kurulmuştur.

Tekke ve zaviyeden, günümüze her hangi bir mimarî kalıntı, intikal etmemiş olmakla birlikte yer-adı olarak, hâlâ, mahallinde tekke ismi kulanılmaktadır. İnceleme gezim esnasında buna bizzat şahit oldum.

Memnûniyetle gördüm ki İnegöl’ün aydın ve de geçmişine saygılı kişilerinden Merhûm Avukat Mehmed Alemdaroğlu, Merhûm Osman Kibar-oğlu ve eğitimci Muhterem Numan Kartal’ın önderliğinde birleşen hamiyet sahibi İnegöl’lü hayırseverler -yüzyıllar sonra da olsa- Turgut Alp’i hatırlamışlar ve O’nun şanına yakışır bir türbe yapmışlardır. Vefa borçlarını ödeyen her üç merhuma, Yüce Allah’tan rahmet dilerim.

Kenan Kahraman tarafından hazırlanan Geçmişten Günümüze İnegöl adlı eserde ve İnegöl Belediyesi’nin hazırladığı Kent Rehberi’nde; Turgut Alp Türbesi’nin hem mermer sandukasına ve hem de türbesine ait resimler yer almaktadır.

İnegöl yerel yönetimi de İnegöl fatihi Turgut Alp’in hatırasını yaşatmak için Kemal Paşa Mahallesi ile Burhaniye Mahallesi’nin, yeni gelişen kısımlarını, bağımsız bir mahalle statüsünde değerlendirerek bu mahalleye, Turgut Alp adını vermiştir. Böylece, İnegöl’ün on birinci mahallesi, Turgut Alp adını almıştır.

Ardından da mahalle sakinleri birleşerek görkemli bir cami inşa ederek Turgut Alp’in hatırasını,mabet ile de bütünleştirmişlerdir.

Son olarak İnegöl aydınları,Turgut Alp Anadolu Lisesi’ni de açarak eğitim faaliyetini başlatmışlar ve alperen ruhu taşıdıklarını ispat eylemişlerdir.

Bu hizmetlere katkıda bulunanlara ve de yapılan eserleri koruyanlara bizlerden binlerce teşekkür.

Şu kadar var ki, inceleme gezim esnasında şahit olduğum duruma göre Turgut Eli’ni temsil eden-başta Turgut Alp Köyü olmak üzere- Paşaören, Süle, Gelene/Kayapınar ve Kıran köyleri, yüz yıllarca, dışa kapalı bir hayat yaşamışlar ve senelerce, kış mevsiminde Uludağ’ın odununu, yaz mevsiminde ise Ulu Dağ’ın karını İnegöl’lülere satarak, kolayca, geçinmişlerdir.

Buna karşın, eğitim ve öğretim yönünden oldukça geri kalmışlardır.

Bu nedenle, İnegöl-Turgut Alp Mahalle sakinlerini, Turgut Alp Köyü’nü, kardeş köy ilan ederek kalkınmalarına ve de aydınlanmalarına vesile olmalarını ümit ediyorum

Tüm Yorumları Göster (0)