Abdülvasih Duran

ÖRNEK BİR ANNE: HZ.MERYEM (r.a.ha)

09 Mayıs 2018 / Çarşamba 18:57:37 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

        Kur’a bizim için her açıdan şüphesiz örnek ve rehber bir kitaptır.Her zaman tekrarladığımız bir söz vardır.Kur’an’a  2 şekilde bakarız:

1-Kur’an ne diyor?

2-Kur’an ne demek istiyor?

      Kur’an hayatımızın her alanından bahsettiği gibi örnek ailelerden ve örnek annelerden de bahseder.Kur’an’da örnek olarak anlatılan anne/kadınlardan birisi de Hz.Meryem (r.a.)dır.

      Hz.Meryem daha annesinin karnındayken (o zamanın şartlarında kız mı erkek mi olduğu bilinmiyordu) anne babası  onu erkek varsayarak Ma’bede vakfetmeye adamışlardı.Kur’an’da Ali İmran diye bildiğimiz surenın adı Hz.Meryem’in ailesinin ismidir.Yani İmran, Meryem’in babasıdır.Bu durum Kur’an’da şöyle anlatılır:” Hani, İmran’ın karısı,Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz  sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti.”(Ali İmran,35).

       Kur’an,İmran’ın hanımının ismini vermiyor.İsmi Hanne.Ama asıl amaç Hanneyi değil Kadınlığı öne çıkartmaktır.Çünkü Kadın sadece beşiği değil Dünya’yı da sallayandır.Kadın dişiliğiyle değil kişiliğiyle ön plana çıkmalıdır.Kadını hiçbir şeyi yoksa bile karnında taşıdığı dünyaya bedeldir.

 Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi…”(Ali İmran,37).Allah Meryemi bir çiçek gibi yetiştirdi.Kız çocukları çiçek gibi yetiştirilmelidir,mesajı var burada.

          Böyle başlayan hayat serüveni Hz.Meryem’in  söz verildiği gibi ma’bede bırakılması süreci başlar.Ma’bet te Hz.Meryem’in teyzesinin kocası Hz.Zekeriyya (as) da vardı.Kur’an bu durumu şöyle anlatıyor…Zekeriya’yı  da onun bakımıyla görevlendirdi…”(Ali İmran,37).

         Hz.Meryem’e Rabbimiz daha o zamandan itibaren mucize olarak mevsim dışı meyveler vermiş Hz.Zekeriyya(as) onları her gördükçe “Meryem! Bu sana nereden geldi?” sorusuna Hz.Meryem “Bu, Allah katından” diye cevap verirdi.

        Bu aşamadan sonra Hz.Meryem için  başlayan mucize süreci, insanların iftira ve dedikodusuna yol açmıştı:” Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”(Ali İmran,45).

           Hz.Meryem  bir beşer olarak böylesi bir mucize ile karşılaşırken aynı zamanda insanların iftira ve dedikodusundan da korkarak  şöyle diyordu:” (Meryem), “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?” dedi. Allah, “Öyle ama, Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir” dedi”(Ali İmran,47).

          Bilindiği gibi Hayat 2 türlüdür:

1-Alışılmış bir hayat.Yani sebeplere bağlı bir hayat.

2-Sebeplere bağlı olmayan Rabbimizin “Ol” dediğinde hiçbir sebep yok iken de oluveren bir hayat.

    -Tıpkı bir insanın olması için anne ve babanın olması gerektiği, ancak Hz.Adem ‘in(as) annesiz babasız yaratılması,

    -Tıpkı denizde karşıdan karşıya geçmek için gemi ,sandal v.b. ihtiyaç olurken Hz.Musa’nın(as) deniz açılıp yürüyerek karşıya geçmesi,

    -Tıpkı herkes gemisini denizin kenarında yapıp denize indirirken,Hz.Nuh(as)  gemiyi karada yapıp  sular/denizin ayağına gitmesi.

         Hz.Meryem’in bu mucizelerle dolu hayatının belli başlı kesitleri Kur’an’da anlatılır.Ama her fırsatta O’nun iffetli ve temiz bir kadın olduğu dile getirilir.

        Ne yazık ki insanların kıt anlayışları,dar bakışları,Allah’ın sonsuz kudretini anlayamaması her zaman başta Peygamberler olmak üzere Mü’minleri  hep sıkıntıya sokmuştur.Hz.Meryem’de aynı sıkıntılarla karşılaşmıştır:

-“(Hz.Meryem) Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler:

-“Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!”

- “Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi.

Annen de iffetsiz değildi.”

- Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret

etti. “Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?” dediler.

- Bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana

kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.”

- “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.”(Meryem,27-31).

      Ve her zaman ki değişmeyen sonuç. Kim ne derse desin Allah’ın dediği olur.Ve Allah her türlü iftira ve eksiklikten uzaktır:” Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.”(Meryem,34-35)

                                                                                                

                                                                                                     Abdulvasih  DURAN

Tüm Yorumları Göster (0)