Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

MUSTAFA EFENDİ (İNEGÖLLÜ)

29 Kasım 2018 / Perşembe 10:20:21 | YAZARLAR | Turhan Şahin

MUSTAFA EFENDİ (İNEGÖLLÜ)

Dilbilimci, Camiü’l-Fürs adlı bir kitabıyla tanınmaktadır. 1716 yılında yaşamını yitirdi, kabri Çekirge semtinde Süleyman Şah Kabristanındadır. Farsça-Türkçe’ye çeviri sözlük olan Camiü’l-Fürs kitabı XVI. yüzyıl Türkçe söz varlığı ile ile ilgili önemli bir hazinedir.

Yıllarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Türklere Fars dilini öğretmek için hazırlanan sözlük 8000 civarında madde içerir. XVI. Yüzyıl Türkçesi’nin kelime hazinesi, bitki, şehir, hayvan ve yemek isimlerine de ışık tutan önemli bir kaynaktır.

Kaynakça : www.turkishstudies.net/sayilar/sayi4/şahinhatice.pdf, Raif Kaplanoğlu Bursalı Şair, Yazar ve Ünlüler Ansiklopedisi, s.237. 

MUSTAFA ÇELEBİ

İnegöllü müzisyen. İnegöl’de doğmuştur, devrinin ünlü müzisyenlerindendir. Müzik aletlerini çalmakta çok usta idi. Davul lakabı ile bilinen Mustafa Efendi’nin sesi de çok güzeldi. 1627 yılında İznik’te yaşamını yitirmiştir. Kaynaklara göre 1624 yılında öldüğü ve mezarının Muradiye’de olduğu da yazılmıştır. (BALDIRZADE,s.227;ZÜBDETÜ’L-VEKAYİ,s.337)

Kaynakça : Raif Kaplanoğlu, Bursalı Şair, Yazar ve Ünlüler Ansiklopedisi,s.237

 

MUSTAFA RIZA EFENDİ

Bursa Ulu Camii imamı, Mevlevi şeyhi, İnegöl İshakpaşa Medresesi  Müderris.  Şeyh’ül Kurra Hafız Mehmet Efendi’nin oğludur. 1830 tarihinde Bursa Şekerhoca Mahallesi’nde doğdu.

 Medrese tahsilini Müftü Abdurrahman Efendi’den, kıraat ilmini ise Müftü Hacı İbrahim Efendi’den almıştır. 24 yaşında Ulucami imamlığına tayin edilen Mustafa Efendi 1858’deki Bursa depreminde Ulucami’nin hasar görmesi üzerine İstanbul’a gitmiştir.

 Kıraatinin ve sesinin güzelliği nedeni ile Evkaf Nazırı Hüseyin Paşa’ya imam olmuş ve aynı zamanda Eyüp Sultan Vakfı’nın yardımlarının dağıtımında görev almıştır. Mevlevi Şeyhi Mehmet Nazif Efendi ve Bedevi Tarikatı Şeyhi Hüseyin Efendi’ye intisap etmiştir. Ulu Cami’nin tamirinden sonra Bursa’ya gelmiş bir müddet Üftade Camii Hatipliği, İnegöl ve Bursa’da çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır.

 1893 yılında Bursa Yıldırım Medresesi Müderrisi olarak Bursa’daki müderrislere başkanlık yapmıştır. Bulunduğu medreseleri tamir ve imar ettirmiş ve birçok talebe yetiştirmiştir.  Söz konusu hizmetleri ve Bursa Orhan Medresesini tamir ettirmesi üzerine kendisine Osmani ve Mecidi nişanları verilmiştir. 1910 yılında vefat etmiştir.  

Kaynakça : Bursa Ulucami imamlığı ve İmamları M.Asım Yediyıldız.Doç.dr.UÜ.İlahiyat Fak.dergisi cilt 17, sayı 2, 2008 s.121-145

 

Tüm Yorumları Göster (0)