Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

İSTANBULLU HASAN EFENDİ

13 Kasım 2018 / Salı 11:04:55 | YAZARLAR | Turhan Şahin

İstanbullu Hasan Mezarlığının hayırseveridir.  Gerçek adı Hasan Sabri Dalgıç’tır. Öksüz ve yetim olarak yakınları tarafından Bulgaristan’dan bir trene bindirilip ülkemize gönderilen iki kardeşin kız olanı İstanbul’da bir aile tarafından, erkek olan ise İnegöl’de bir aile tarafından evlat edinilir. Hasan Basri Dalgıç bu İnegöl’deki erkek çocuğun oğlu olarak 1898 yılında İnegöl’de dünyaya gelir. İstanbullu sözcüğü babasının evlatlık olduğu ailenin soyadıdır. Karışıklığa sebep olmamak için aynı soyadını almamıştır. Fakat o soyadını bir lakap olarak hayatı boyunca soyadından daha önemseyerek kullanmıştır. Tarım işçiliği, rençberlik ve kabzımallık yaparak hayatını sürdürmüştür. Sonrasında varlıklı bir insan olmasına rağmen çok çalışmış kızı Ayşe Kaçar’ın ifadesi ile “Nasırlı elleri ile yaşamış ve toprağa da öyle girmiştir.” Cami ve okul yeri bağışlamak gibi geleneksel bir anlayışın dışına çıkmış farklı bir bakış  açısı ile mezarlık arsası bağışlamıştır. Bugün için doğruluğu daha iyi anlaşılan bu kararı İnegöl için önemli bir fayda sağlamıştır. 28.10.1966 tarihinde vefat etti. Adını taşıyan mezarlıkta medfundur.Kaynakça : 19.10.2016 tarihinde kızı Ayşe Kaçar ile görüşüldü.

 

İSMAİL HAKKI EFENDİ  (BATUM’LU)

1875’de Batum’da doğdu. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı  sonrası İnegöl’e göç etmek zorunda kaldılar. İlk tahsilini İnegöl’de yaptıktan sonra eğitimine İstanbul’da devam etmiştir. Fatih Dersiamlarından Yanbolu’lu Seyit Efendi’den icazet aldı. 1904’de müderris, 1906’da Fatih Dersiamı oldu. 1906’da uhdesine İbtidai Hariç İstanbul Müderrisliği Ruus’u  verildi. 1916’da Medaris-i Taliye Sınıf Müderrisliğine atandı ve uzun yıllar devam etti. 1929 yılında Hayriye Köyünde vefat etti. Kaynakça : Osmanlı Gürcüleri Murat Kasap 2010,s.271

 İSMAİL BEY (CANDAROĞULLARI)

İnegöl’lü İshakpaşa’nın eşi Tacün-nisa Hatun’un hala olduğu 1419 doğumlu olan Candaroğulları İsmail Bey 1443 yılında beylik tahtına oturdu. Beyliğin ilk günlerinde kardeşi Kızıl Ahmed ile uğraşmak zorunda kaldı. Fatih’in Osmanlı Tahtına çıktığı ilk yıllarda Anadolu’daki diğer beylikler ile sorunlar yaşansa da Candaroğulları ile sorunlar yaşanmadı. Hatta 1452 yılının sonlarında İstanbul’un kuşatılması çalışmalarına katıldılar. İstanbul’un fethi sonrası Anadolu’da birliği sağlamak için Fatih beylikler sistemine son verme gereği duydu. Topraklarının Osmanlı hedef sahasına girdiğini gören İsmail Bey, beyliğinin varlığını korumak için Trabzon-Rum İmparatorluğu aracılığı ile batı hristiyan dünyası ile temasa geçti ise de sonuç alamadı. 1461 yılında Sinop’u Osmanlılara teslim etmek zorunda kaldı. O sırada Sinop’ta bulunan Fatih kendisini  iyi karşıladı. Gönlünü hoş tutmasını istedi ve kendisine Yenişehir, İnegöl ve Yarhisar’ı dirlik olarak verdi.  Bir süre böyle devam eden İsmail Bey  kardeşi Kızıl Ahmed’in Uzun Hasan’a sığınması sonucu kendi isteği ile Rumeli’ye Filibe taraflarına geçti vefat ettiği 1479 yılına kadar orada yaşadı.   Kaynakça : TDV İslam Ansiklopedisi c.7, s.149, ercaninal.blogspot.com.tr/2013/01/candarogullari-beyligi.html.

 

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 08:30-01:00
ELİF
Telefon:
Nöbet Saati: 08:30-08:30
YOĞURTPAZARI
Telefon:
Nöbet Saati: 08:30-01:00
ENVER
Telefon: