Recep Akakuş

İnegöl’ün Kurtuluşu

19 Şubat 2020 / Çarşamba 10:00:48 | YAZARLAR | Recep Akakuş

26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz karşısında yıkılan Yunan savunma hattı sonrasında Yunan ordu birlikleri, 1 Eylül’den itibaren geri çekilmeye başlamıştır. Çekilen Yunan ordu birliklerini süratle takip eden Türk askerî birliğine mensup “Porsuk Müfrezesi”, 5 Eylül 1922 günü İnegöl’ün tren istasyonu olan Bilecik-Karaköy İstasyonu’na gelmiştir.

Geri çekilmekte olan Yunan ordu birliklerinin, Bilecik–Karaköy İstasyonu’nda akaryakıt dâhil, yiyecek, içecek dâhil pek çok askerî malzeme bıraktığı görülmüştür. Bunlara sür’atle el koyan “Porsuk Müfrezesi”, Karaköy İstasyonu’nda fazla beklemeden ileri takip harekâtını sürdürmüş; Karaköy-İnegöl hattında ilerleyerek Bahçecik- İkizce ve Sülüklü Göl köyleri istik?metinde ilerleyerek Bakras = Bakacak Tepesi’ne ulaşmıştır.

Yine 5 Eylül 1922 günü aynı saatlerde Üçüncü Kolordu’ya bağlı 1. Tümen’e bağlı askerî birlikler ile Mürettep 3. Süvâri Tümeni’ne bağlı süvâri birlikleri, geri çekilen Yunan ordu birliklerini süratle takip etmiş ve “Porsuk Müfrezesi”nin, Bakacak Tepe’ye ulaştıkları saatlerde onlar da Sınırbeli’nden geçerek Mezit Boğazı’na doğru ilerlemişlerdir.

Mürettep 3. Süvâri Tümeni’ne bağlı süvâri birlikleri, Mezit, Eskikaracakaya, Tüfekçi Konak, Rüşdiye ve Tahtaköprü istik?metinde ilerlerken bu yörede Yunan ordu birliğine mensup bir süvâri alayının konuçlanmış olduğu haberi alınmıştır.

Durum, Ahî Dağı üzerinden Kurşunlu istik?me tinde takip harekâtını sürdüren 1. Tümen’e bildirilmiştir. 1.Tümen Topçu Birliği, Yunan süvâri birliğinin konuçlandığı yöreyi yan ateş altına alarak söz konusu Yunan süvâri birliğinin dağılmasını sağlamıştır. Bunun üzerine ileri harekâtını sürdüren Mürettep 3. Süvâri birliğine mensup askerler, Albay Hıristos komutasında hareket eden Yunan süvâri birliği ile yer yer çatışarak 5 Eylül 1922’de saat 16.00 sularında Tahtaköprü’ye gelmiştir. Aynı gün akşamüstüne yakın bir sırada Türk süvâri birlikleri Tahtaköprü yöresini ele geçirmiştir. Şu kadar var ki Albay Hıristo komutasındaki Yunan süvâri alayı geri çekilirken geçtiği yerlerdeki tüm köprüleri havaya uçurmuş ve bazı yerleşim yerlerini de ateşe vermiştir.

Bu nedenle bir taraftan Türk süvâri birlikleri takip harekâtını süratlendirirken diğer yandan da Erikli=İclâliye Köyü civarında gizlenmiş olan eli silâh tutan İnegöllüler de kasaba merkezine inerek geri çekilen Yunan birliklerinin kasabayı ateşe vermelerini önlemişlerdir.

Yunan ordu birlikleri süratle geri çekilerek İnegöl’ün batısında “Kazancı Çatal Tepe Hattı”nda tutunmaya ve burada yeni bir savunma hattı oluşturmaya çalışmışlardır.

Ancak Türk ordu birlikleri, 6 Eylül 1922 günü saat 05.00 sularından itibaren ileri harekâtına devam etmiştir. Üçüncü Kolordu Komutanı Şükrü Nâilî Paşa, Pazaryeri İlçesi-Yukarı derbend Köyü/Nazif Paşa Köyü ve Kurşunlu Beldesi güzergâhını izleyerek Çitli Köyü‘ne gelmiş ve 8-10 Eylül tarihlerinde de 3. Kolordu komutanı olarak İnegöl’e girmiştir.

Kazancı Çatal Tepe hattını tutan Yunan ordu birlikleri, Cerrah Ermenileri ve Yenice Rumlarının sağladığı destek ile burada bir savunma hattı oluşturmaya çalışmışlar ise de onlar kendilerini arkadan süratle takip eden Türk ordu birliklerinin baskısı karşısında söz konusu savunma hattında tutunamamışlardır.

Bursa’ya doğru sür’atle geri çekilmeye devam etmişlerdir. Şu kadar var ki Yunan ordu birliklerince tesis olunan Kazancı Çatal Tepe Savunma Hattı’nın hem kuruluşunda ve hem de sökülüp atılışında - maalesef- şehit kanı dökülmüştür.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)