Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

ALİ BEY

24 Eylül 2018 / Pazartesi 19:20:33 | YAZARLAR | Turhan Şahin

Köy’e adını veren Ali Bey ile ilgili kesin olmamakla beraber bazı ipuçları şöyledir. Bu zat Hoca Firuz Bey’in oğlu Emir-i Ahur Ali Bey olabileceği gibi, Hamza Bey’in 5. Veya 6. Kuşaktan torunları arasında yer alan Mustafa Paşa oğlu Ali Çelebi’de olabilir.

Gerçek kimliği hangisi olursa olsun bu zat uzun yıllar İnegöl Coğrafyasına hakim olmuş İnegöl Yöresindeki tüm yaylaları kiralamıştır. Hamamlı Köyünün kurucusu Pervane Bey  ve Çitli Köyünün kurucusu Kara Bey bu zatın oğullarındandır.

Kaynakça : Recep Akakuş Coğrafyadan Vatana İnegöl ve Alperenler 2015-c.1, s.82,    

 

ALAATTİN ALİ (FENARİZADE)

Şemseddin Fenari'nin oğludur. Tahsil için Herat ve Buharaya gitti. O diyarda  müderris oldu,Fatih devrinde döndü (1451-1481). Bursa'da Manastır Medresesine verildi. Sonra Bursa Kadısı, daha sonra da İnegöl Kazası ekiyle kazasker ol-du. Sekiz yıl sonra emekli oldu.

 Haftada beş gün ders okuturdu. Bunu asla terketmedi 1497'de vefat etti. Riya-ziyat, usül, fürü, kelam ve belagat'ta mahirdi. Farsça beyitlerin çoğu ezberindeydi. Hacı Halife müridi olup bir kiliseyi mescide çevirdi. Kafiye ve hesapta Tahmis'i Şerifi vardır.

Kaynakça : www.ehlisunnetbuyukleri.com/islam-alimleri-ansiklopedisi/detay/ALAUDDIN-ALI-FENARI, www.alemlererahmet.com./evliyalar/bursa-evliyaları/alaaddin-ali-fenari, Bursa ansiklopedisi c.1,s.75    

ALİ EFENDİ  (DEMİRCİZADE)

İnegöl Belediye Başkanı, Doğum ve ölüm tarihlerini tespit edemediğimiz Demircizade Ali Efendi 1912-14 yılları İnegöl Belediye Başkanıdır. 1929-32 yılları Bursa Meclis’i Umumi Azası olarak görev yaptığını görüyoruz.

Demircizade Hacı Ahmet oğlu Ali Rıza Efendi Vakfı  Bursa Vakıflar Müdürlüğüne bağlı bir hayri tesis ve geçerli bir vakıf olarak yaşamaktadır. Kasım Efendi Caddesi ile Okul Sokağının kesiştiği noktada yer alan ve Bozcaarmutlu Hanı diye bilinen han ve dükkanlar, vakfın akarıdır

Kaynakça : www.inegol.bel.tr/inegol/onceki/baskanlarimiz

Tüm Yorumları Göster (0)