ARŞI TAŞIYAN 8 MELEK


Arşı taşıyan 8 melek hakkında Kuran-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

“Tek bir işaretle kıyamet başlatıldığı zaman, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp, tek bir darbeyle çarpılıp darmadağın edildiği zaman, İşte o gün olacak olur, kıyamet kopar. Gök yarılıp, o gün çökmeye yüz tutar. Melekler de göğün çevresinde yer alır. O gün, Rabbinin arşını, sekiz melek başlarının üstünde taşır.” (Hakka 13-17)

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (14) 14
KIYAMET GÜNÜ ARŞ

Allah’ın tek bir işareti ile kıyamet başlar. Yeryüzü darmadağın olur. Gök yarılıp çöker. Bütün melekler göğün çevresinde toplanırlar. O gün, Arşı 8 melek taşır. İşte O gün kıyamet günüdür.

Arş nedir?

Arşı melekler nasıl taşır?

Bu 8 melek nasıl bir melektir?

Arşı, nereden getirip, nereye götürüler?

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (5) 5

Müteşabih ayet

Bunlar aklın almayacağı işlerdir. Kuran-ı Kerim’de bu tür açıklanmayan ayet-i kerimelere “müteşabih ayet” denir.

Arş kavramı sözlükte; “yükseklik, yüksek yer ve yüksek şey” diye tanımlanmış.

Mecazi olarak da Arş; “hükümranlık, şan, şeref ve taht” anlamlarına geliyor.

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (13) 13

Kuran-ı Kerim’de Arşı taşıyan melekler

Arşı taşıyan melekler Kuran-ı Kerim’de şöyle geçer:

“Meleklerin, Arşın etrafında dönüp dolaştıklarını görürsün. Arş’ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: ‘Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!’ derler.” (Mümin Suresi 7)

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (4) 4

“Meleklerin, Arşın etrafında dönüp dolaştıklarını görürsün” Zümer suresi 75


Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (12) 12

PEYGAMBERİMİZ ARŞI TAŞIYAN MELEKLERİ TARİF ETTİ

Arş hakkında Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuş:

“Size Arş’ı taşıyan meleklerden bahsetmem konusunda bana izin verildi. Onlardan her birinin kulak memesi ile boynunun arasındaki mesâfe kuş uçuşuyla 700 yıldır.” “Onlar, yani Arş’ı taşıyanlar bugün dörttür. Kıyamet günü geldiğinde yüce Allah onları diğer bir dört ile destekleyecek, sekiz olacaklar.” “Bunlar sekiz melek olup, ayakları yedinci kat yerin dibindedirler. Arş ise bunların başı üstündedir ve onlar, gözlerini yummuş olarak, Allah’ı tesbih ederler.”

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (3) 3

ŞEHİTLERİN RUHU

Abdullah b. Abbas (r.a), burada zikredilen sekiz meleğin, sekiz saf melek olduğunu söyler.

Cebrail (a.s) bu meleklerin başıdır. Hz.Cebrail ile birlikte Hz.Mikail, Hz.İsrafil, Hz.Azrail de arşı taşıyan 8 melek arasında zikredilir.

Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v) haber verdiğine göre; şehidlerin ruhları da arşın altında dolaşır.

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (11) 11
7 BİN YIL BOYUNDA MELEKLER VAR

Meleklerin gerçek sayısını Allah bilir. Bunu akıl ve hayal idrak edemez.

Büyüklükleriyle ilgili ifadelere bakar mısınız? Kulağı ile boynunun arasındaki mesafe 700 yıl. Ayakları 7 kat yerin dibinde, başları ise 7 kat gökyüzünün üstünde, arşa değiyor.

Her kat arasında 500 yıl mesafe olduğunu Resulullah Efendimiz’den (s.a.v) öğreniyoruz.

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (2) 2

DÜNYALIK BÜTÜN SINIR VE ÖLÇÜLERİ AŞAN VARLIKLAR

14x500=7000 yıl eder. 7 bin yıl boyunda melekler… Boyları ile ilgili ortaya çıkan sayı
bu. Bu büyüklükte melekler… Dünya sınırlarının ve ölçülerinin üstünde bir olay bu… En doğrusunu Allah bilir.

Hasan el-Basrî (r.a), “Ben, onların, sekiz kişi mi, sekiz bin kişi mi, yoksa sekiz saf mı, sekizbin saf mı olduklarını bilemiyorum” demiştir.

İmam Ebû Hanîfe, Eşarî ve Mâtüridî gibi âlimler âyetin müteşâbihattan olduğunu düşünerek ifadeyi aynen kabul etmemiz gerektiğini söylemişlerdir.

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (10) 10
ALLAH (C.C.) MEKÂNDAN MÜNEZZEHTİR

Fahruddin Er-Râzi der ki: “Allah Teâlâ insanlara, bilip-alışık oldukları üslublarla hitap etmiştir. Böylece mesela, kendisi adına, kullarının ziyaret edeceği bir ev (Beytullah - Allah’ın evi) yaratmıştır. Halbuki Kendisi orada oturuyor değildir. Allah, böyle şeyden münezzehtir.

Yine Allah, o Beytullah’ın bir köşesine, bir taş Haceru’l-Esved koydurmuştur. Bu da, O’nun
yeryüzündeki sağ eli mesabesindedir. Çünkü insanların başkanlarına, sağ elini öpmek suretiyle saygı göstermeleri, adetlerinden ve yapageldikleri şeylerdendir.

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (1) 1

TEMSİLİ BİR MANA

Yine Allah Teâlâ kulları üzerinde “Hafaza” melekleri görevlendirmiştir. Bu, Allah Sübhânehû ve Tealâ’nın, unutabilmesinden ötürü değildir. Fakat bütün bunlar, alışılagelmiş ve bilinen şeylerdir.

Yine aynen bunun gibi, padişah, adamlarını hesaba çekmek istediğinde, bir kürsü (taht) üzerinde oturur ve böylece yardımcıları, tahtının etrafında dururlar. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teâlâ da kıyamet günü, bir Arş bulundurur. Melekler de orada yer alır, o Arşın etrafında dönmeye başlarlar.

Bütün bunlar, Cenâb-ı Hak, o Arş üzerinde oturduğu ve ona muhtaç olduğu için değildir. Aksine Beytullah (Ka’be) ve etrafındaki tavaf hususunda olduğu gibi bu konuda da temsili bir mana vardır.”

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (9) 9

Tasavvufi görüşte; sekiz sayısı

Tasavvufi görüşte; sekiz sayısının makamı, yedi kat gökyüzü inancının bir sonucu olarak ilahi huzuru temsil eder. 8, 7 kat semanın üstündeki ilahi makamdır. Yani arşın sayısıdır 8...

Camilerin avlusundaki sekizgen çeşmeler, semavî Arş’ın makamı dikkate alınarak yapılmıştır.

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (8) 8
HESABA ÇEKİLMEDEN ÖNCE HESABA ÇEKELİM KENDİMİZİ

Hülasa, Arş kavramından anladığımız şudur; Arş da Allah’ın (c.c.) yarattıklarındandır. Dünyada Kabe nasıl ibadetin kıblesi ve merkezi ise arş da kainatta ilahi yönetimin ve kudretin merkezidir.

Arş’da yaratılan tüm varlıkların kaza, kader ve hesap işleri vardır.

Kıyamet günü arş; hesap ve sualin kıblesi ve merkezi olacaktır.

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (6) 6

Karne sevinci yaşayan çocuklar gibi

Asıl almamız gereken mesajlardan biri ayet-i kerime’nin devamındadır: “Ey insanlar! O gün hesap için
huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum, der.” Hakka suresi 18-19-20

 

Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekenlere ne mutlu! Kitabı sağ taraftan verilenlere ne mutlu! Onlar, gurur ve sevinçle der ki: “Alın Kitabımı okuyun.” Karne sevinci yaşayan çocuklar gibi… Rabbim bu anı yaşayanlardan eylesin!

Genc Gazete Uzay Evren Kainat Arş Arsi Tasiyan 8 Melek Sayilarin Tefsiri (7) 7
Sen Hakk’a tevekkül kıl,
Teslim ol rahat bul,
Her işine râzı ol,
Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler. 

SAYILARIN TEFSİRİ-A.TALHA BAYRAKTAR (2)

Kaynak: Haber Merkezi