Kamuda yapılacak tasarruf tedbirlerini düzenleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklif, kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve bütçe disiplininin sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemeler içermektedir.

Kanun teklifi, kamu harcamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için gerekli tedbirleri kapsamaktadır. Bu düzenlemeler, kamu kurumlarının mali kaynaklarının daha dikkatli kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla hayata geçirilecek. Teklifin içeriğinde, kamu projelerinin maliyet etkinliği ve verimliliği göz önünde bulundurularak, gereksiz harcamaların kısıtlanması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması hedeflenmektedir.

Kamuda Tasarruf Tedbirleri

Teklifte yer alan başlıca düzenlemeler şunlardır:

- Kamu kurumlarının enerji tüketiminde tasarrufa gitmesi ve enerji verimliliği sağlayacak projelere öncelik verilmesi

- Kamu araçlarının kullanımında kısıtlamalar getirilmesi ve gereksiz araç kullanımının önüne geçilmesi

- Kamu binalarının bakım ve onarım giderlerinin azaltılması ve bu giderlerin minimize edilmesi

- Kamu alımlarında yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi, böylece dışa bağımlılığın azaltılması

- Kamu personelinin hizmet içi eğitimlerinde tasarruf sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin maliyet etkin bir şekilde düzenlenmesi

Kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi halinde, kamu harcamalarının daha sıkı bir denetim altına alınması ve bütçe disiplininin sağlanması yolunda önemli adımlar atılmış olacak. Bu düzenlemelerin, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teşvik etmesi bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ