Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu binalarındaki enerji tasarrufu hedefi iki katına çıkarken, bu hamlenin hem maliyetleri düşüreceği hem de çevresel etkiyi azaltacağı öngörülüyor. Peki, bu enerji tasarruf hedefine nasıl ulaşılacak ve bu değişiklik kamu hizmetlerini nasıl etkileyecek?

Kamu Binaları Yeşil Dönüşüme Hazır

Enerji Tasarrufunda Yeni Dönem

Yayınlanan genelgede, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik atılan adımlar net bir şekilde ortaya konuyor. Enerji maliyetlerini düşürmeyi ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen bu yeni politika, kamu binalarını daha yeşil ve verimli bir geleceğe taşıyacak nitelikte.

3-devlet (8)

Yol Haritası Net: %30 Tasarruf Hedefi

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na dayanarak hazırlanan ve enerji yöneticisi görevlendirmeyi zorunlu kılan bu genelgede, önceki %15’lik hedefin üzerine çıkarak 2030 yılına kadar %30 tasarruf sağlama amacı güçlü bir kararlılıkla dile getiriliyor.

Yerli Dev Uzel Traktör İflas Etti: Bir Türk Endüstri Mirasının Sonu Yerli Dev Uzel Traktör İflas Etti: Bir Türk Endüstri Mirasının Sonu

Uygulama Rehberi Yolda

Bu hedefe ulaşabilmek için hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından koordine edilecek ve kamu erişimine açık olacak şekilde resmi internet adresinde yayımlanacak.

Genelgede, “Kamu binalarımızda enerji verimliliğinin artırılması ve emisyon azaltımının sağlanması amacıyla belirlenen tasarruf hedeflerine ulaşmak için tüm kurum ve kuruluşlarımızca gerekli adımların atılacağı” vurgulanmaktadır.

Söz konusu tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ciddiyetle ele alınacak. Yapılacak uygulamaların takibi ve enerji tasarruf hesapları da, rehberde belirtilecek prosedürlere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına raporlanacak.

Bu atılım, Türkiye’nin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlı duruşunu bir kez daha göstermiş oldu. Kamu binalarında enerji kullanımının azaltılması, uzun vadede hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli faydalar sağlayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.