Kadir gecesinde ne oldu? 

1- Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı.

2- Kadir Gecesi, sema kapıları açıldı.

3- Kadir Gecesi, meleklerin elçisi Hz. Cebrail başta olmak üzere sayısız melek yeryüzüne indi.

4- Kadir gecesi dua ve tövbelerin kabul edildiği, Allah tarafından övülen mübarek bir gece oldu.

5- Kadir suresinde haber verildiğine göre, ilk Kadir gecesinde ne olmuşsa her yıl Kadir gecesinde aynı bereket, fazilet ve ikramlar yaşanır.

Kurbanlık Hayvanlarda olması gereken özellikler ve Kurban alma usulleri Kurbanlık Hayvanlarda olması gereken özellikler ve Kurban alma usulleri

Genç Gazete Her Geceni Kadir Bil, Her Geleni Hızır Bil (5)

Kadir Kelimesinin Anlamı nedir?

Sözlükte "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelen kadir (kadr) kelimesi, dinî literatürde "leyletü’l-Kadr" şeklinde, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

Genç Gazete Kadir Suresi Nasıl Okunur Kadir Suresinin Türkçe Anlamı Ve Açıklaması

Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde Kadir Gecesi şöyle anlatılır. "Şüphesiz, biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Genç Gazete Her Geceni Kadir Bil, Her Geleni Hızır Bil (3)

Kadir gecesinin anlam ve önemi nedir?

1- Kadir gecesi,Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gecedir.

2- Kadir gecesi, Kur'an'ın indirildiği mübarek bir gecedir.

3- Kadir gecesi Kuran-ı Kerim'in önemine dikkat çektiği, Hz.Allah tarafından övülen en önemli gecedir.

4-Kadir gecesini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çok önemserdi. Kadir gecesini daha çok ibadet ve zikir ile geçirirdi.

5-Kadir gecesini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ashabına çok tavsiye etmiştir.“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” tavsiyesinde bulunmuştur.

6-Hazret-i Peygamber, “Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır,” diyerek bu gecenin önemine dikkat çekmiştir.

Genç Gazete Her Geceni Kadir Bil, Her Geleni Hızır Bil (2)

Kadir Gecesi Ne Zaman?

2024 yılı Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek. 

Genç Gazete Her Geceni Kadir Bil, Her Geleni Hızır Bil (1)

Kadir Gecesi’nde Nasıl Dua Edilmeli?

Hazret-i Ayşe’nin, “– Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” sorusuna Peygamber Efendimizin verdiği cevap, bu özel gecede nasıl dua edilmesi gerektiğine dair önemli bir rehberdir: “– Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!”

Genç Gazete Kadir Gecesi Duası Okunuşu (1)

Genç Gazete Kadir Gecesi Ne Zaman (1)

Kadir Gecesi’nin Tayini Hakkındaki Rivayetler

Kadir gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.

Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. (Kadr, 97/1) 

Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir, ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır.

En yaygın kabul gören görüş, Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğudur.

Genç Gazete Kadir Gecesi Ne Zaman (2)

Ubey b. Ka’b hazretleri buyurdular ki: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179)

Genç Gazete Kadir Gecesi Duası Okunuşu (1)-1

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426)

Genç Gazete Kadir Gecesi Duası Okunuşu (3)

Kaynak: Diyanet