Her yıl milyonlarca Müslüman için manevi bir dönüm noktası olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinir ve bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir.

İşte bu mübarek gecenin anlamı ve fazileti...

Genç Gazete 2024 Yılının Son Kandili Mevlid Kandili Ne Zaman (5)

Kadir Gecesi Nedir ve Ne Zaman İdrak Edilecek?

2024 Kadir Gecesi Tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini takvimine göre Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma günü, Ramazan ayının 27. gecesi...

Genç Gazete 2024 Yılının Son Kandili Mevlid Kandili Ne Zaman (3)

Kadir Gecesi'nin Önemi ve Anlamı

Kadir kelimesi Arapça, "hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamlarına gelen kadr kelimesinden türetilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması, onu bin aydan daha hayırlı kılar. Kadir Suresi bu özel gecenin faziletlerini anlatır ve müminlerin amellerinin bu gecede katbekat arttığına işaret eder.

Her şeye yemin edenler, çok yemin edenler, yemininden dönenler, dikkat! Her şeye yemin edenler, çok yemin edenler, yemininden dönenler, dikkat!

Kadir adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Genç Gazete 2024 Yılının Son Kandili Mevlid Kandili Ne Zaman (2)

 Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmiştir. (el-Bakara, 2/185)
Kuran-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmiştir. (el-Kadr, 97/1).
Bu ayetler ışığında Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir.
Zirr b. Hubeyş, "Ubey b. Ka'b'a; 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kadir Gecesi Ramazan ayındadır... O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’" (Müslim)
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.”  buyurmuş, ve  27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu  genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde  veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır.  Bu sebeple Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

Genç Gazete 2024 Yılının Son Kandili Mevlid Kandili Ne Zaman (6)

Kadir Gecesi ve Kur'an-ı Kerim'in İndirilişi

Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin başlangıcı olan Kadir Gecesi, İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. Bu gece, Allah'ın insanlara son hitabı olan Kur'an'ı peygamberler vasıtasıyla indirmesiyle, insanlığın hidayetine vesile olmuştur. Kadir Gecesi, aynı zamanda meleklerin ve Cebrail'in yeryüzüne indiği, barış ve esenliğin hakim olduğu müstesna bir zamandır.

Her yıl olduğu gibi 2024'te de Kadir Gecesi, Müslümanlar için manevi bir arınma, yenilenme ve Allah'a yakınlaşma fırsatı sunuyor. Bu özel geceyi en iyi şekilde değerlendirerek, gönüllerin temizlenmesi ve ruhların yücelmesi için dua ve ibadetlerle geçirmek önem taşıyor.

Editör: TUNCAY ŞENTÜRK