Karı Koca Arasında Temel İhtiyaçlar ve İslami Sorumluluklar

İslam dini, evlilik akdinden doğan hak ve sorumlulukları belirlerken, eşler arası mali yükümlülükleri de net bir şekilde ortaya koyar. Koca, eşinin temel ihtiyaçlarını makul ölçülerde karşılama görevine sahiptir. Koca, karısının geçim ve nafakasından sorumludur. Peki, bu görevi yerine getirmediğinde kadının hakkı nedir?

Genc Gazete Düğünlerde Verilen Hediyeler Nikah Evlilik Nisan Kari Koca Bosanma (9)

Tarihten Bir Örnek: Ebû Süfyan’ın karısı Hind'in Peygamberimize (s.a.v) Şikayeti

Ebû Süfyan’ın karısı Hind, Müslüman olduktan sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s.) başvurarak, cimri kocasının kendisi için yeterli harcama yapmadığı şikayetinde bulunur. Peygamberimiz (s.a.v), "Maruf ölçüler içerisinde kendine ve çocuklarına yetecek kadarını izinsiz de alabilirsin." der. Bu hadis, İslam'da kadının haklarını koruma altına alan önemli bir örnektir.
Buna göre koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse, kadın onun malından ihtiyacı kadarını alabilir.

Genc Gazete Düğünlerde Verilen Hediyeler Nikah Evlilik Nisan Kari Koca Bosanma (4)

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Görüşü

12.07.2017 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda önemli bir açıklama yapmıştır. Buna göre, eğer koca eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse, kadın kocasının malından ihtiyacı kadarını alabilir. Bu, İslam hukukunun eşler arası adaleti sağlama çabasının bir göstergesidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: "İslâm dini, kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir (el-Bakara, 2/233; en-Nisâ, 4/34; et-Talâk, 65/6). Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, Müslüman veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez."

Her ne kadar bu durum bazı çevrelerde tartışma yaratsa da, İslam dini, eşler arasındaki mali sorumlulukların adaletli bir şekilde paylaşılmasını teşvik eder. Kadının, kocasının rızası olmadan parasını alması konusu, aslında daha büyük bir sorumluluk ve adalet anlayışını işaret eder.

Sonuç olarak: Kadın izinsiz de olsa Kocadan hakkını alabilme hakkına sahiptir. İslam kadına, verilmeyen hakkına el koyma hakkını tanımaktadır.

Genc Gazete Düğünlerde Verilen Hediyeler Nikah Evlilik Nisan Kari Koca Bosanma (5)

Kaynak: www.kurul.diyanet.gov.tr