Ölçü İnsan sağlığı ve Temizlik

İslam, insanın sağlığını korumak ve manevi temizliği sağlamak amacıyla bazı hayvanların etinin tüketilmesini yasaklamış, bazılarını ise helal kılmıştır. Kur'an ve sünnette, belirli hayvanlar açıkça belirtilmiş ve genel ilkelere dayanarak helal ve haram etler tespit edilmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sünnetinde, özellikle yırtıcı hayvanların ve yırtıcı kuşların etlerinin yenmeyeceği belirtilmiştir.
Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (2)
İslam Dininde insana zarar verebilecek pis ve iğrenç olan her şey yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanı da helal kılmıştır. (el-Bakara, 2/168; el-A’râf, 7/157)
Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (11)

Helal Olan Hayvanlar Hangileri?

A-Evcil Hayvanlar

Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek ve hindi türünden evcil hayvanlar, İslam âlimlerince helal kabul edilmiştir. Bu hayvanların etlerinin yenmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (7)

B-Yabani Hayvanlar

Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar da helal kabul edilmiştir. Bu hayvanların etlerinin yenmesinde de fakihler arasında görüş birliği bulunmaktadır.

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (3)

C-Kuşlar

Güvercin, serçe, bıldırcın ve sığırcık gibi kuşların etleri helaldir. İslam’ın genel ilkeleri kapsamında bu hayvanların etlerinin tüketilmesinde sakınca yoktur.

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (10)

Haram Olan Hayvanlar Hangileri?

1-Domuz

“Domuzun haram olduğu, Kur'ân’ın açık hükmüyle sabittir.” (el-Mâide, 5/3)

Kur'an’da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur. Domuzun eti, kanı ve diğer tüm parçaları İslam’da haram kılınmıştır.

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (9)

2-Allah'tan Başkası Adına Kesilen Hayvanlar

Kur'an, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğunu belirtir. Bu, İslam’ın tevhid akidesine verdiği önemin bir göstergesidir. (el-En'âm, 6/121)

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (8)

3-Ölü Hayvanlar

Kendi kendine ölen veya dinî usullere uygun olarak kesilmemiş hayvanların etleri de haramdır. Bu hayvanların tüketimi, insan sağlığına zarar verebileceği için yasaklanmıştır. (el-Bakara, 2/173)

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (6)

4-Yırtıcı Hayvanlar ve Kuşlar

Kurt, aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlar ve doğan, şahin, kartal gibi pençesiyle avlanan kuşların etleri de haram kabul edilmiştir. Bu hayvanların tüketilmesi, İslam âlimlerince caiz görülmemiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), yırtıcı hayvanların (parçalayıcı uzun ve sivri dişleri olan hayvanlar) ve yırtıcı kuşların (pençesi ile avını parçalayan kuşlar) etlerinin yenmeyeceğini özellikle belirtmiştir. 

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (12)

5-Haşerat

Sinek, örümcek, akrep gibi haşeratın yenilmesi de İslam âlimlerinin çoğunluğunca caiz görülmemiştir. Bu tür canlılar, insan sağlığına zarar verebileceği için tüketilmemelidir.

Genc Gazete Helal Ve Haram Olan Etler; Hangi Hayvanların Eti Yenilir (1)

İslam dini, insan sağlığını ve manevi temizliği korumak amacıyla belirli hayvanların etlerini helal kılmış, bazılarını ise yasaklamıştır. Bu kurallar, hem Kur'an hem de sünnet ile açıklanmıştır.

Kaynak: www.kurul.diyanet.gov.tr