Öğrencilerden Mevlid kandiline özel ziyaret Öğrencilerden Mevlid kandiline özel ziyaret

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin Atıksu Arıtma Tesisleri hakkında basın açıklamasında bulundu. Açıklama şu şekilde:

“İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisleri, BUSKİ'nin sorumluluk alanındaki İnegöl şehrinin evsel atıksuları ile İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin endüstriyel atıksularının birlikte arıtıldığı ortak bir tesistir. Atıksu Arıtma Tesisleri'nin maximum atıksu kapasitesi 130.000 m³/gün olup, İnegöl şehrinden gelen atıksu miktarı yaklaşık olarak 80.000 m³/gün'dür. İnegöl OSB'de ki Sanayicilerden gelen atıksu miktarı yaklaşık 40.000 m³/gün'dür. Tesislerimiz ileri biyolojik arıtma tesisi olup, Türkiye'deki örnek tesisler arasında yer almaktadır. Tesiste arıtılan atıksular Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 izlenmektedir. Ayrıca aylık periyodik olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkili personeli tarafından anlık denetimler yapılarak numuneler alınmakta ve analizler yapılmaktadır. Gerek Ankara'da ki Bakanlık izlemelerinde ve gerekse İl Müdürlüğü izlemelerinde atıksu deşarjlarımızın ileri standartlarda gerçekleşmekte olup, bu durum belgelerle sabittir. Bu da arıtma tesisimiz ve sanayicilerimiz için memnuniyet verici tablo oluşturmaktadır. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olmamasına rağmen yıllardır Boğazköy Barajındaki su kalitesini izlemek amacıyla akredite laboratuvarlar ile aylık en az bir numune alınarak izleme çalışmaları yapılmış ve arşivlenmiştir. Yapılan ve yapılmaya devam edilen bu izleme çalışmaları sonucunda Boğazköy Barajındaki su kalitesinin iyi sulama suyu niteliklerinde olduğu görülmektedir. Boğazköy'deki su kalitesi ayrıca DSI, Tarım İl Müdürlüğü ve sulama ile ilgili devletimizin kurumları tarafından izlenmekte olup sulama suyu kriterlerinde bir sorun olmadığı memnuniyetle izlenmektedir. Maalesef yeterli bilgi edinmeden görsel bazı verilerle basınımızda çıkan yanlış yorumlar, bilgiler başta OSB Yönetim Kurulumuzu ve Sanayicilerimizi rencide etmekte, üzmekte ve en önemlisi de kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir. Hepsinden önemlisi bu yanlış haber ve yorumlar Boğazköy Barajındaki bu temiz suyu kullanan üreticilerimizin ürettikleri tarım ürünleri hakkında gerçek olmayan menfi bir izlenim yaratmakta buda ovada yetişen ürünlerin değerini düşürmektedir. O bakımdan özellikle de oda başkanlarımızın, muhtarlarımızın, yerel yöneticilerimizin ve yerel basınımıza bu konularda daha duyarlı olmasının üreticilerimizin ve burada yetişen ürünlerini pazarlanmasını kolaylaştıracağı muhakkaktır.”

“Burada yine kamuoyunda yanlış bilinen önemli bir hususu da açıklığa kavuşturmak isterim; OSB Arıtma tesislerinde yeni boyahane ruhsatları verildiği, Bursa'daki boyahanelerin İnegöl'e taşındığı gibi bir takım haberler tamamen yanlıştır. OSB Yönetimi Sanayicilerimiz için belirlenmiş 65.000m³/gün kotasını Arıtma tesisi yapımı için ödedikleri bedellere göre paylaşımı dağıtmış, bu payların devredilmesini kararlara bağlamıştır. 2012 yılında alınan kararlarda hiçbir ilave ruhsat verilmemiştir. 50 milyon dolara mal olan Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi için yaklaşık olarak aylık 10 milyon TL harcama yapmakta ve Arıtma Tesislerinde 5 çevre mühendisi ile birlikte 40 personel çalışmakta olup, Türkiye de örnek gösterilen ve İnegöl açısında çok önemli bir altyapı yatırımı olan Atıksu Arıtma Tesislerine ve özellikle çevre ile ilgili yatırımları her zaman destekleyen, iyileştirmek için sürekli yatırım yapan İnegöl OSB Sanayicilerini yanlış bilgilerle töhmet altında bırakılması Sanayicimizi rencide etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Zeki ŞAHİN

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

İNEGÖL HABERLERİ