Türkiye'de hacizli malların tasfiyesi için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu düzenleme, haciz kararı kaldırılmış malların öncelikle borçlu mülkiyet sahiplerine, ardından rehin hakkı sahibine ve son olarak e-ihale yoluyla satışa sunulmasını içeriyor. Alınmayan mallar ise Kızılay'a devredilecek.

Hacizli Malların Yeni Yolculuğu

Muhafazasına gerek kalmayan hacizli mallar artık yeni bir sürece tabi olacak. İlk olarak mülkiyet sahiplerine sunulan bu mallar, talep edilmemesi durumunda rehin hak sahiplerine ve daha sonra e-ihale yoluyla satışa sunulacak.

Bu ürün çiftçinin yüzünü güldürdü Bu ürün çiftçinin yüzünü güldürdü

Mülkiyet Sahibine İlk Teklif

Borçlu mülkiyet sahipleri, haciz kararı kalkmış mallarını öncelikle teslim alabilecekler. Bu hak, malların satışa çıkarılmasından önce bir fırsat sunuyor.

Rehin Hakkı Sahiplerine İkinci Şans

Borçlunun malı teslim almaması durumunda, rehin hakkı sahiplerine malı almaları için imkan tanınacak. Bu, malların daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

E-İhale Yoluyla Satış Süreci

Satışa çıkarılmadan önce araçlar ilk olarak sahiplerine teklif edilecek. Sahibi tarafından alınmayan araçlar, e-ihale yoluyla satışa çıkarılacak. Ancak İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, e-ihale sürecinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

"Araçların durumu e-ihalede görülemeyebilir, masraflar satış sonrası ortaya çıkabilir." - Hayrettin Ertemel