Hac Vazifesini Yerine Getirmeden Vefat Edenlerin Durumu Nedir?

İslam dininde hac, maddi durumu uygun olan Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Ancak bazı durumlarda, hac vazifesini yapmadan vefat eden kimseler olabilir. Bu durumda, ölen kişinin vasiyeti varsa ve mirasının üçte biri bu vasiyeti yerine getirmek için yeterliyse, varisler bu vasiyeti yerine getirmekle yükümlüdür. 

Peygamberimiz adına kurban kesilebilir mi? Kurban derisini ne yapalım? Peygamberimiz adına kurban kesilebilir mi? Kurban derisini ne yapalım?

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (1)

Vasiyet Yerine Getirilmeli

Hz. Peygamber (s.a.s.), haccetmeyi adayıp da haccedemeden ölen kadının yerine haccetmek isteyen kızına izin vermiştir (Buhârî, Cezâü’s-sayd, 22 [1852]).

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (2)

Ölen yakınımızın hac borcunu yerine getirerek ödeyebiliriz

Eğer ölen kişi vasiyet etmemişse, varislerinden herhangi biri kendi malından onun adına hac yapabilir. Bu durumda ölenin hac borcunun düşmesi umulur. 

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (4)

Mekke'den Toprak veya Taş Getirmenin Hükmü Nedir?

Mekke ve Medine, Müslümanların gönlünde kutsal yerlere sahip şehirlerdir. Ancak bu kutsallık, o bölgelerin taşına, toprağına, bitkisine veya hayvanına ait değildir; bizzat mekânların kendisine aittir. Bu nedenle Hicaz’dan teberrük amacıyla, bereket olsun diye toprak veya taş getirmenin herhangi bir dayanağı yoktur.

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (3)

İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu Mekke'den toprak veya taş getirmenin mekruh olduğunu söylemişlerdir (Nevevî, el-Mecmû‘, 7/454-455).

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (6)

Taşı da Toprağı da Yerinde Kalsın

Serahsî'nin el-Mebsût adlı eserinde de belirtildiği gibi, İslâm âlimleri, hatıra olsun, bereket olsun diye kutsal bölgelerden toprak veya taş getirmenin doğru olmadığını savunmuşlardır.

Genc Gazete Hac Umre Mekke Medine Kabe (9)

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu