Seçime 48 gün kala o anket ortaya çıktı Seçime 48 gün kala o anket ortaya çıktı

Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama gerçekleştirdi
Soydan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Başta ailelerimiz olmak üzere toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her anını daha özel kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya  İşçi ve Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
Biz Memleket Partili kadınlar olarak
temelinde iktidar ilişkileri olan ve kaynağını binlerce yıllık ataerkil anlayıştan alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı her koşulda mu?cadele edeceğiz.
- Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Tu?rlu? Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi  ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mu?cadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) olmak u?zere kadınların haklarını korumaya yönelik mevzuata saygı göstereceğiz.
-Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi, ekonomik tehditlere karşı kadının korunması amacıyla mevzuatımızı İstanbul Sözleşmesi’ne uygun hale getireceğiz.
-Kadınların akademi, bu?rokrasi, siyaset, iş du?nyası olmak u?zere her alanda “cam tavan sendromu” yaşamalarını ortadan kaldıracak du?zenlemeler yapacağız. Kamusal ve toplumsal alanda aktif ve eşit bireyler olarak yer almalarını sağlayacağız.
-Kadınların istihdam oranlarını artıracağız. Ekonomik bağımsızlıklarını sağlayacak, “gu?venli kadın gu?venli toplum” anlayışını benimseyeceğiz.
-Kadınların siyasal yaşama katılımını artıracak, temsilde cinsiyet ayrımcılığını engelleyeceğiz.
-Kadınların bireysel tercihlerine, yaşam tarzlarına mu?dahale eden, ku?çu?k yaştaki kız çocuklarını evlenmeye zorlayan eylem ve davranışlara caydırıcı cezai yaptırımlar uygulayacağız.
-Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda ailelere ilgili konularda eğitim verecek, kız çocuklarının eğitim hakkını engelleyen her tu?rlu? tutumun karşısında duracağız.
-Eğitim mu?fredatını du?zenleyecek; her çocuk ve bireyi, toplum ve ev içindeki rollerinde cinsiyetinin getirdiği negatif bir ayrımcılığın olmadığının bilincinde yetiştireceğiz.
-Medyada kadına yönelik ku?çu?ltu?cu? ifadeler içeren kullanımları önleyeceğiz.
-Bireylerin istihdam edilmelerinde ya da çalışma hayatlarında cinsiyeti sebebiyle uğradıkları ayrımcılığa izin vermeyecek, bu tu?r ayrımcılıkları mevzuatımızda ayrı bir alanda du?zenleyerek gerekli önlemleri alacağız.