Evlilik sadece bireysel tercih değildir

İslâm dininde evlilik, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda sosyal ve dinî bir sorumluluk olarak kabul edilir. Kur’ân-ı Kerîm ve Hadisler, evliliğin önemini ve gerekliliğini vurgular. Neslin devamını sağlamak, İslâm’ın korunmasını amaçlayan temel zarurî esaslardan biri olarak görülmektedir.

zina nikah evlilik (2)

Kur’ân-ı Kerîm’de evlilik hükümleri

En-Nûr suresinde evliliğin önemi, evli olmayanların evlendirilmesi gerektiği belirtilmiş ve fakir olanların Allah’ın lütfu ile rızıklandırılacağına dair güvenceler verilmiştir (En-Nûr 24/32).

Ayrıca, evlilik kuralları en-Nisâ suresinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır (En-Nisâ 4/3, 23).

İnsana huzur veren eşlerin yaratılması, Allah’ın varlığının ve hikmet sahibi oluşunun bir delili olarak er-Rûm suresinde yer almaktadır (er-Rûm 30/21).

Renk Testi: Hayatınıza Renk Katacak Kısa Bir Mola Verin! Renk Testi: Hayatınıza Renk Katacak Kısa Bir Mola Verin!

zina nikah evlilik (4)

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) evliliği teşvik eden sözleri

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin” diyerek Müslüman gençleri evliliğe teşvik etmiştir (Buhârî, Nikâh, 2-3 [5065-5066]; Müslim, Nikâh, 1 [1400]).
Ayrıca, “Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim” şeklinde ifadelerle evliliğin önemine dikkat çekmiştir (İbn Mâce, Nikâh, 1 [1846]).

zina nikah evlilik (5)

Evlilik Üzerine Fıkhi Görüşler

İslâm âlimleri, evliliği terk etmenin genel olarak mekruh olduğunu, ancak bireyin günaha girmesi muhtemel ise evlenmesinin vacip hale geldiğini belirtirler. Ancak, evlenecek kişinin eşine zulmedeceği endişesi varsa, bu durumda evlilik mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 3/82).

zina nikah evlilik (3)

Evliliğin dini hükmü

Din İşleri Yüksek Kurulu, evliliğin dini hükmünü şu şekilde açıklamıştır:

1- Evlenmek sünnettir:  Evlilik, meşru bir mazeret olmadıkça terk edilmemesi gereken bir sünnet olarak görülmüştür (bkz. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 3/7).

2- Evlenmek kimlere vaciptir? Evlenmediği takdirde zinaya düşme, günaha girme ihtimali yüksek olan kimsenin evlenmesi vaciptir. Evlilik dışı, nikahsız ilişkiler dinimizde haramdır. Nikah dışı cinsel ilişki zina olarak tanımlanır. Zina büyük günahlardan biridir.

3-Evlenmek kimlere mekruhtur? Bir kimsenin davranışlarına yansıyan kişilik bozuklukları sebebiyle evleneceği eşine zulmetmesinden endişe edilmesi hâlinde ise evlenmesi mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 3/82). Yine kişinin evlenmeye engel hastalığı varsa, evleneceği eşi bu evlilikten dolayı mağdur olacaksa bu kişinin evlenmesi mekruhtur.

genclere-150-bin-tl-evlilik-kredisi-geliyor

Evlilik, İslâm dininde sadece bir yaşam biçimi değil, aynı zamanda bir ibadet şekli olarak da görülür. Dinî öğretilere göre evlilik, bireyleri günah işlemekten koruyan, sosyal düzenin ve aile yapısının korunmasına yardımcı olan kutsal bir müessese olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu