ÜNLÜ İNEGÖLLÜLER

DOMA KÖY VE DOMANİÇ ADI NEREDEN GELİYOR?

Doma köy ve Domaniç isimlerine kaynaklık eden kişi Aziz Tomas’tır.

Aziz Tomas, M.S. 325’te İznik’te toplanan Yüksek Ruhani Meclise katılan Aryanizm Mezhebine mensup İnegöl yöresinde ikamet eyleyen Hristiyan bir din adamıdır. Hz İsa’nın tanrı olduğu safsatasına karşı gelip tevhit inancını savunduğu için kilise tarafından aforoz edilmiştir.

İnegöl ve çevresine Aziz Tomas adına izafeten Antiktoma adı verilmiştir. Antiktoma “Eski Aziz Tomas’ın Yeri” anlamına gelmektedir. Şehitler Köyünün eski  adı Doma-Toma, Çiftlik Köyü Lipe-toma, Domaniç-Tomaliç bu kişiden gelmektedir. 

Kaynakça : R.Akakuş Coğrafya’dan Vatana İnegöl ve Alperenler 2015 s.16-17.

Leylekler İnegöl'e geldi Leylekler İnegöl'e geldi

 

 

KAYNAK: TURHAN ŞAHİN-1299 İNEGÖLLÜ2-40