Emin Yıldız yazdı

Yüzler secdeye vardıkça temizlenir ve nurlanır.
Kalplere iman doldukça, şereflenir onurlanır.

Açılsa gönül perdesi kul sırlara vakıf olur.
İmtihana sebep olan, doğru cevapları bulur.

İnsan günaha bulaşsa, gaflet kaplar yüreğini.
Hemen tövbeye sarılıp, yapmak lazım gereğini.

Menzil uzun, yol incedir, sanma hayat gönlüncedir.
Mümine şuurlu hayat, bir gün değil, ömrüncedir.

Hayat kısa, çabuk geçer, gaflet ile heba etme.
Gün tükenip, an bitince ellerin boş çekip gitme.

Kul Rab'bine sırt çevirse, rezil olur, zelil olur.
Bu rezil ve zelil hali, helakına delil olur.

Mevlam! Rahmetin aşkına, yolundan ayırma bizi.
Rızana uygun yaşatıp, Cennet kıl menzilimizi.