Geçmişten Günümüze Çayyaka Köyü

Genç Gazete Bedre Cayyaka (23) 23

Uludağ’ın eteklerinde konumlanan Çayyaka Köyü, İnegöl’e 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (1) 1

Engebeli arazisi ve derin vadileriyle dikkat çeken köy, günümüzde karma bir nüfusa sahip.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (2) 2

Hem yerli hem de göçmen kökenli insanların yaşadığı köyde, 1990 yılında 897 olan nüfus, 2000 yılında 766’ya düşmüştür.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (6) 6

Bedre ne demek?

Çayyaka Köyü, Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin yaşadığı bir yerleşim yeri olarak bilinir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (24) 24

O dönemde köy sakinleri devlete haraç vergisi öderlerdi.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (7) 7

1487 tarihli Osmanlı Tahrir defterlerinde Bedre köyünün adı geçmektedir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (25) 25

Köy Sultan 1. Murad'ın mülkünde idi.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (8) 8

Çayyaka Köyü’nün eski adı Bedre olup, Arapça kökenli bir kelime olan Bedr, su kaynağı anlamına gelir. 

Genç Gazete Bedre Cayyaka (26) 26

Arapça olan Bedr kelimesi, su kaynağı anlamında kullanılır. Kelimeye takılan ”e“ takısı ile bu kaynağa mahal olan yer kastedilmiştir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (10) 10

Bir başka rivayete göre; Bizans kaynaklarında geçen Bedros Kalesi bu köydür.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (11) 11

Bu rivayete bağlı olarak şu da kayda geçmiştir: Köyü Kur'an Bedre adlı bir Rum'dur.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (27) 27

Bedre adı kurucusundan ve  buradaki Bedros kentinden gelmektedir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (12) 12

Köy Göksu Irmağının kollarından Bedre deresinin kıyısında bulunduğu için Çayyaka adını da almıştır.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (14) 14

Bedre Deresi’nin Önemi

Genç Gazete Bedre Cayyaka (28) 28

Bedre Deresi, kaynağını Çayyaka Köyü'nden alarak İnegöl şehir merkezine kadar uzanır.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (29) 29

Yakın zamana kadar suyu içmek için uygun olan dere, tarihi boyunca İnegöl için önemli bir su kaynağı olmuştur.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği başarılı öğrencileri Ödüllendirdi İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği başarılı öğrencileri Ödüllendirdi

Genç Gazete Bedre Cayyaka (13) 13 İshak Paşa, İnegöl’deki külliyesini inşa ettikten sonra Bedre Deresi’ni isale hattı ile İnegöl’e getirtmiş ve külliyedeki şadırvana su sağlamıştır.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (4) 4

“İnegöl’ün fethinden itibaren yöneticiler, Bedre/Çayyaka Köyü ile yakından ilgilenmişlerdir.”

Genç Gazete Bedre Cayyaka (15) 15

Geçmişten Günümüze Ekonomik Yaşam

Genç Gazete Bedre Cayyaka (30) 30

Çayyaka Köyü’nün ekonomisi, ziraat ve orman ürünlerine dayanmaktadır. Köyde her tür sebze ve meyve yetişir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (16) 16

Osmanlı döneminde köyün vergi gelirleri, İnegöl su başısına, emniyet amirine ve Sırnaz Köyü timar sahibine ödenmiştir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (17) 17

Ayrıca Bedre Köyü’nün yıllık vergi geliri bir dönem Şeyhü’l-İslam Vanî Mehmed Efendi’ye tahsis edilmiştir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (18) 18

Çevre Köyler ve Ulaşım

İnegöl'den gelenler için yolu Bedre'den geçen Boğazova yaylası 12 km uzaklıktadır.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (9) 9

Çayyaka Köyü, Lütfiye, İclaliye/Erikli, Kestane Alanı, Karakadı ve Gülbahçe köyleriyle çevrilidir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (19) 19

İnegöl bağlantısı ise İsaören üzerinden sağlanır. Bedre Deresi, İnegöl’e su sağlayan önemli bir kaynak olarak dikkat çekerken, Çayyaka Köyü’nün tarihi ve doğal güzellikleri de bölgenin cazibesini artırmaktadır.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (20) 20

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Genç Gazete Bedre Cayyaka (21) 21

Köyle ilgili ayrıntılı bilgiler için Ahmet Cangüloğlu Hocamızın Çayyaka isimli kitabına bakılabilir.

Genç Gazete Bedre Cayyaka (22) 22

Kaynak: Recep Akakuş, İnegöl