İLK DEFİN HİCRİ 650 YILINDA YAPILMIŞ

AW007287_18

Hicri takvime göre 650 yılında ilk mezarla birlikte defin işlemlerinin yapılmaya başlandığı Aksaray’daki Ervah Kabristanlığı, köklü tarihiyle Selçuklulardan günümüze kadar ebediyete irtihal edenlerin kabirlerine ev sahipliği yapıyor.

AW007287_02

Başta Somuncu Baba Hazretleri olmak üzere Cemaleddin-i Aksaray-i Hazretleri gibi 7 bin evliya Aksaray Ervah Kabristanlığı’nda metfun bulunuyor.

AW007287_03

Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde Aksaray’ı "Evliyalar şehri" olarak tanıtıyor. Sıklıkla ziyaret edilen kabristan, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor.

AW007287_04

Selçuklu döneminde Aksaraylıların "Bir yerin şerefi orada ikamet edenlerden gelir" denilerek "Şerefü’l mekan bi’l-mekin" sözleriyle övüldüğü biliniyor. Kabristanlığa gelen ziyaretçiler Somuncu Baba başta olmak üzere evliyaların mezarlarını da ziyaret ederek dualar ediyor.

AW007287_05

7 BİN EVLİYA VAR

AW007287_17

Tarihi kayıtlarda "Dar-ül İlim", "Dar-üz Süleha", "Dar-üz Zafer" olarak ifade edilen Aksaray’da Ervah Kabristanlığı’nın önemli ziyaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer,

Yecüc Mecüc nedir? Yecüc Mecüc İnegöl'den mi çıkacak? Yecüc Mecüc nedir? Yecüc Mecüc İnegöl'den mi çıkacak?

AW007287_16

"Aksaray Ervah Kabristanlığımız Aksaray’ımızın önemli ziyaret merkezlerinde bir tanesi. Tarihi kitap ve dokümanlardan da bilindiği üzere dünyada 3 tane Ervah Kabristanlığı’ndan bahsedilir. Biri Medine-i Münevvere’de, diğeri Şam’da, bir diğeri de şehrimiz Aksaray’da bulunmaktadır.

AW007287_06

Miladi olarak 1272, hicri olarak 650 yıllarından itibaren kabristanlığımıza defin işlemleri başlamış.

AW007287_15

Selçuklu Devleti Hükümeti döneminde önemli zatların, önemli alimlerin bu mezar yerine defnedildiğine ilişkin bilgiler kayıtlarımızda mevcut.

AW007287_09

EVLİYA ÇELEBİ YAZDI

AW007287_14

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde belirttiği üzere Aksaray’ımızda 7 binden fazla evliyanın meftun bulunduğu ifade ediliyor.

AW007287_08

Yine Somuncu Baba Hazretleri, Cemalettin-i Aksaray-i Hazretleri bu kabristanlığımızda meftun bulunmaktalar.

AW007287_11

Bu kabristanlığımız tabii ki yerli ve yabancı birçok ziyaretçimizin ilgi odağı, ziyaret noktası. Aksaray’a gelen ziyaretçilerimizin bir uğrak noktasıdır ve burayı ziyaret ederler, dua ederler" dedi.

AW007287_12

Ziyarete gelen vatandaşlar Erol Kılıç (69) ise Aksaray’daki Ervah Kabristanlığı’nda 7 kat mezar bulunduğunu belirterek, 7 bin evliyanın meftun olduğunu kaydetti.

AW007287_13