Yavuz Turhan yazdı

Yenisey'den Orhun'dan, mürekkebin doldurdum

Atabeyler özüyle, Türkçe yazar kalemim

Her ucunu acunun, dolaştım atlarımla

Alpertunga sözüyle, Türkçe yazar kalemim

Bilge Kağan, Tonyukuk, kitabesin okudum

Töresiyle Türklüğün, canda gönül dokudum

Hak yolunun yayında, doğru giden ok idim

Ergenekon közüyle, Türkçe yazar kalemim

Yalçın dağlar, erittim, enginlere inerken

Ay bakışlı geceler, üzerimde sönerken

Ata-ecdat sohbeti, dillerime sinerken

Dedem Korkut iziyle, Türkçe yazar kalemim

Korkut Atam ezgisi, ilham verir sazıma

Bahar bahçe açtırır, neşe katar yazıma

Bakarım da Asena, Nazlı Gökçen kızıma

Tarihimin hazıyla, Türkçe yazar kalemim

Üç kıtada dolaştı, doru koşan atlarım

Kartal gibi açıldı, dünyaya kanatlarım

Türk denildi adıma, töredir sanatlarım

Atlarımın tozuyla, Türkçe yazar kalemim

Türk okuna Türk yaza, yazılan gelir başa

Tarihleri nakşettik, dağlarda yalçın taşa

Kadim çağlar devirdik, yılları aşa aşa

Derde derman sızıyla, Türkçe yazar kalemim

Kopuzumda nağmeler, Türkçe coşar ünlenir

Bağlamamda türküler, hoyrat olur dinlenir

Türkülerim Asya'dan, gelir aşkla canlanır

Ozanların sazıyla, Türkçe yazar kalemim

Bazen dünya kahrına, sitem eyler dururum

Düşlerimde saatim, Turan ele kururum

Şeref bana, şan bana, Türklük her dem gururum

Kızılelma nazıyla, Türkçe yazar kalemim

Karamanlı Mehmet'ten, ilhamım var töreli

Kürşatlarım cephede, dokuz yerden yaralı

Destanlarım yazılır, ben bin yıldır sıralı

Türk asrının yüzüyle, Türkçe yazar kalemim

Divan-ı Lügât-i Türk, mayam orda yazılı

Kutatgu Bilig şerhi, mazim orda çizili

Ovasında Ahlat'ın, kurganlarım kazılı

Yesevi'nin gözüyle, Türkçe yazar kalemim

Gaspıralı İsmail, öğretti birlik bana

Dilde, işte, fikirde, birliği kattım cana

Anayurt'tan Balkan'a, Türk kokan Horasan'a

Deli taylar hızıyla, Türkçe yazar kalemim

Türk birliği rüyamdır, yolu kutlu erektir

Dil devrimi bu yurtta, bir devrilmez direktir

Atatürk'ün lisanı, dil nehrinde kürektir

Alfabemin cüzüyle, Türkçe yazar kalemim

Celalettin Kurt