Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, medya ve sosyal medya platformlarında dolaşan "algılanan enflasyon ile TÜFE'nin farklılaşması" haberlerinin çarpıtıldığına vurgu yapıldı. Açıklamada, TÜİK'nin enflasyon ölçümü için uluslararası standartlarda çalıştığına ve her ay 81 il ve 228 ilçeden toplamda 564,710 fiyatın derlendiğine dikkat çekildi.

TÜİK'ten Yapılan Açıklamada, "Algılanan Enflasyon" ve TÜFE Arasındaki Farkların Çarpıtıldığı İfade Edildi

TÜİK'nin açıklamasında özellikle "algılanan enflasyon" olarak adlandırılan verinin, TÜİK tarafından gerçekleştirilen "tüketici eğilim anketi" kapsamında vatandaşlara yöneltilen belirli bir soru üzerinden elde edildiği ve bu anketin mikro verisinin araştırmacıların kullanımına açık olduğu ifade edildi. Ancak açıklamada, bu verinin manipülatif bir yaklaşımla, tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtarak resmi TÜFE verisini eleştirmenin yanıltıcı olduğu belirtildi.

Ayrıca, TÜİK, tüketicilerin enflasyon algısı ile resmi TÜFE verisinin farklı olmasının doğal bir durum olduğunu ve bu oransal farkın Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha düşük olduğunu vurguladı. Özellikle 2023 yıl sonu itibarıyla TÜFE'nin yıllık değişim oranının yüzde 64.77, tüketicilerin ise bu döneme ilişkin tahmininin yüzde 96 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu

TÜİK, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "TÜİK olarak enflasyon ölçümlerimizi dünya standartlarına uygun şekilde gerçekleştirmekteyiz. TÜFE, her ay geniş bir veri seti üzerinden hesaplanmaktadır ve vatandaşlarımızın algıladığı enflasyon ile resmi TÜFE verileri arasındaki farklar, normal ve doğal bir durumu yansıtmaktadır. Bu farkın Avrupa Birliği ülkelerine göre daha düşük olması, enflasyon ölçüm sistemimizin güvenilirliğini göstermektedir."

Açıklamada, kamuoyunu doğru bilgilendirmenin önemine vurgu yapılarak, medya ve sosyal medya üzerinden yapılan çarpıtılmış haberlere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. TÜİK, şeffaf ve güvenilir veri sunma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini ve toplumun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Editör: İHSAN KURAN