T.C.
GEMLİKSULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2018/114 Esas

İLANDIR
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası nedeniyle; Tekirdağ ili,Malkara ilçesi,Gazibey mah/köyü Cilt no:2, Hane no:234, BSN:21'de nüfusa kayıtlı,Hüseyin ile Naşide'den olma,11/02/1970 doğumlu, Nurten BAYKARALI'ya Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 03/05/2023 tarih saat 11.20'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, işbu davaya ve bilirkişi raporuna karşı cevap sürenizin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu,iki hafta içinde cevap vermediğiniz ve bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz taktirde yokluğunuzda yargılama yapılacağı ve bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01816732