T.C.
BURSA
33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO      : 2022/421
KARAR NO  : 2023/123
İLAN 


      Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde  satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan  yukarda esas ve karar numarası yazılı  06/03/2023 tarihli   mahkememiz ilamında TCK  61/1,62/1,53/1-2-3, 58/1 maddeleri uyarınca 1 YIL 8 AY  HAPİS , BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA VE MÜKERİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE  GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE  dair cezası  ile cezalandırılan ; Vahit ve Aynur oğlu 15/10/1982 Bursa dlu.  Bursa Merkez Ebuishak mah. Nüf kayıtlı  sanık CANİP  COŞKUNGÜN 'ün adresi  tüm aramalara rağmen bulunamamış mahkeme kararı tebliğ edilememiştir. 
        Adresin belirlenememesi nedeniyle 7201 SY tebligat kanunu 29. Maddesi uyarınca hüküm özetinin  ilanen tebliğine, ilan tarihinden  itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya  bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın tutanağa geçirilmesi  ve tutanağın hakime onaylattırılması  suretiyle Bölge Adliye mahkemesi  nezdinde istinaf  yoluna başvurma hakkının bulunduğunun İLANEN TEBLİĞİNE, Keyfiyet ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın No ILN01826456