Yavuz Turhan'ın Köşe Yazısı

SÜMERLER'İN HAZİN SONU...

Sümerler günümüzden 7-8 bin yıl önce Mezopotamya'ya yerleşerek yüksek bir uygarlık kurmuşlardı.

Sümerler kurdukları uygarlıkta rahat ve rehavet içinde yaşarken, Yıkılışından 100-150 yıl kadar önce yani günümüzden 4500 yıl önce Arabistan içlerinden Akad diye adlandırdıkları kavmin insanları Sümer kentlerinde çalışmak için akın akın gelmeye başlıyorlar.

Bir kısım Sümerler bunlara karşı çıksa da diğerleri ucuz ve kolay işçilik ve köle gözüyle baktıklarından göz yumuyorlar.

150 yıl içinde işler değişiyor, Akatlar kentleri yakıp yıkıyor, Sümerleri öldürüyor ve sonra iktidarı ele geçiriyorlar.

Sümerlerin son günlerinde bir bilge kil tablete şöyle yazıyor.

"FARK EDEMEDİK GEÇ KALDIK.

AMAN TANRIM BU VAHŞİLER HEPİMİZİ YOK EDECEK.

TANRIM BİZİ AFFET.

BİZDEN SONRA GELENLER BUNLARI OKURSA BELKİ DERS ALIR.”

“GEÇMİŞİNİ BİLMEYENİ

GELECEK; TOPA TUTAR !”

Ve Sümer devleti yıkılır Akadlar Sümer uygarlığının üstüne oturur.

TEOMAN

 MÖ 3. yüzyıl dolaylarında yaşayan Teoman, bilinen ilk Hun hükümdarıdır. Oğuz Han'ın babası Kara Han ile aynı kişi olduğu düşünülmektedir.

Teoman Türk boyları dahil olmak üzere çeşitli gruplar arasında birliği sağlayarak, merkezi bir yönetim kurmuş ve böylece MÖ 220 yılında ilk Tanhu olarak iş başına geçmiştir.

Türk boyları o zamana kadar en yakınlarındaki Çin İmparatorluğuna birçok akın gerçekleştirmişti. Her ne kadar bu akınlar Çinliler için tehdit oluştursa da, göçebe boyları hiçbir zaman birlikte hareket etmedikleri için büyük bir Hun akını olmamıştı. Teoman, boyları birleştirince en başta Çin olmak üzere o dönemde Orta Asya'daki birçok farklı grubu ve topluluğu korkuttu.

 Hükümdarlığı 11 yıl süren Teoman Han, Çin İmparatorluğu'ndan birçok toprak almış ve Çinliler tarafından Çin Seddi'nin ilk temellerini atılmasını sağlamıştır.