Rüyanızda cenabet olduğunuzu görmeniz, işlerinizin karışacağına veya bir yolculuğa çıkacağınıza delalet eder.

Gusül edip elbisenizi giydiğinizi görmeniz ise şaşkınlıktan kurtulacağınıza ve arzularınıza ulaşacağınıza işarettir.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (1)

Ebu Saîd el-Vâiz'e göre rüyada cünüp olmak

Bir kimsenin rüyasında erkeklik uzvundan su renginde, fakat koyu olarak bir şeyin geldiğini görmesi, o kimsenin malının çoğalacağına delalet eder.

Mezi; kalıcı olmayan mala, meni ise kalıcı malla yorumlanır.

Kişinin rüyasında meni geldiğini görmesi, malının artacağına işaret eder. Eğer bu şeyler hanımına bulaşırsa, o kimse hanımına elbise alacaktır. Eğer sıcak meni bulaştığını görürse, define bulacaktır.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (3)

İbn-i Sîrîn'e göre rüyada cünüp olmak

Rüyada menî görülmesi mal ve nimetle yorumlanır. Bir kap dolusu meni görmek ise saklı bir maldan istifade edileceğine işaret eder.

Ayrıca rüya sahibinin "Benden meni çıktı" demesi mal kaybına, "Benden meni geldi" demesi ise mala kavuşulacağına delalet eder.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (5)

Câfer-i Sâdık'a göre rüyada cünüp olmak

Rüyada meni görmek, üç şekilde tabir edilir: Evlat sahibi olunacağına, mal geçeceğine veya malın kaybolacağına işaret eder.

Cenabet olmak, dini bozukluğa, yolculuğa veya işlerinizde sıkıntıya da delalet edebilir.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (6)

Seyyid Süleyman'a göre rüyada cünüp olmak

Seyyid Süleyman cenabetli olmanın şaşkınlık, mal kaybı veya yolculuk anlamına geldiğini belirtir. Bu rüyayı gören kişi yola gider. Fakat, bu yolculuktan istediğini elde edemez. Gusl edip elbisesini giyen, şaşkınlıktan kurtulur. Muradına erer. Guslünü tamamlayamayan arzusuna nail olamaz.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (7)

Nablusi'ye göre rüyada cünüp olmak

Nablusi ise, cenabetli olmanın dini bozukluk veya bir ihtiyaca yönelik çalışmaya işaret ettiğini söyler.

Cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını gören kimse, arzu ettiği dünya ve ahiret işlerinde güçlüğe düşer.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (9)

Kirmani ve Tiflisi'ye göre rüyada cünüp olmak

Kirmanî: Cenabetli ve çıplak olduğunuzu görmek; işiniz konusunda çıkmaza gireceğinize işarettir der.

 Kirmani'ye göre: Cenabetli olduktan sonra hamamda yıkandığınızı ve daha sonra dışarı çıkıp temiz elbise giydiğinizi görmek; günahlarınızdan tövbe edeceğinize ve Allah'a yöneleceğinize işarettir.

Rüyada ciltli kitaplar görmek ne anlama gelir? Dini rüya tabirleri Rüyada ciltli kitaplar görmek ne anlama gelir? Dini rüya tabirleri

Tiflisi, cenabet olmanın perişanlık, pişmanlık, yolculuk veya mal kaybı anlamına gelebileceğini vurgular.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (8)

İhya'ya göre rüyada cünüp olmak

İhya, cenabetli olmanın abdestsiz olarak çalışmaya işaret ettiğini, hac veya umre gibi ibadet için yolculuğa çıkılacağına işaret ettiğini ve bazen de dini bozukluğu ifade ettiğini söyler.

Rüyada cenabet iken su bulup yıkanmak , arzu ettiği şeylerin gerçeklemşesine işaret eder.

Genç Gazete Rüyada Cenabet Olmak, Rüyada Cünüplük Ne Anlama Gelir Dini Rüya Tabirleri Banyo Yıkanmak Gusül Boy Abdesti (2)Molla Cami'ye göre rüyada cünüp olmak

Cünüp olarak namaz kıldığını gören kimse ilim ve ibadet için yolculuğa çıkar.

Cenabetken yıkanmak için su bulamamak ise hem dünya hem de ahiret işlerinde zorluklar yaşanacağına delalet eder. Kendisini rüyada cünüp olarak gören kimsenin isminin, bir meseleye karışmasına işarettir.


Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar
 

Kaynak: Nablusi Rüya tabirleri